Google-ova studija praćenja pokreta oka

Google-ova studija praćenja pokreta oka naglašava uticaj rezultata lokala/mesta 

Celu studiju možete pročitati na SEOmoz: (http://www.seomoz.org/blog/eyetracking-google-serps).

 

Подстранице (1): Korisni linkovi