Scholen

SENSICIRKEL IN DE KLAS

Samen met ouders/verzorgers draagt de school zorg voor de ontwikkeling van het kind, zodat hen wezenlijke menselijke vaardigheden als zelfbewustzijn, zelfbeheersing, empathie, naar elkaar luisteren en samenwerken wordt bijgebracht. Deze menselijke vaardigheden worden ontwikkeld wanneer er aandacht is voor de emotionele ontwikkeling. De literatuur is hierover helder: maatschappelijk wenselijke sociale interactie mede door besef van eigen emoties.

Emoties zijn er nu eenmaal de hele dag dus ook als kinderen naar school gaan. Niet alleen hun eigen emoties, ook die van anderen, zijn aanwezig. Door er op school aandacht aan te besteden, worden kinderen zich meer bewust van emoties. Daardoor ontstaat er ook begrip voor een ander en dat begrip is nodig om empathisch vermogen te ontwikkelen.

Met andere woorden, sociaal-emotionele vaardigheden zijn van invloed op de mogelijkheid tot samenwerking en aanpassing in onze maatschappij.

Het lespakket De Sensicirkel is hier een hulpmiddel bij. Het pakket bevat:

  • Het boek Aan de Etor;
  • Lesmateriaal met lessuggesties en achtergrondinformatie;
  • Aanwijs- en kopieerbladen;
  • Negen verschillende emotiecirkels, elk op één A4

Meer informatie: neem contact op.


Basisonderwijs bevordert de brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. UIT: Kerndoelen Primair Onderwijs, Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, april 2006