Om SuiT 45+

SENIORUNIVERSITETET 45+ er et tilbud til deg som er vitebegjærlig, og som vil lære mer i et sosialt og utviklende fellesskap, men uten eksamen som mål. Sett av to timer på onsdagene fra kl.11.00 til 12.30 og følg populærvitenskaplige foredrag på et nivå som alltid passer for deg.
Du kan betale semesteravgift og følge alle forelesningene, eller du kan betale inngangsbillett og følge enkeltforelesninger når det passer.
 

 
STYRET
- består for tiden av Anja Berg, Reidar Vollstad og Gidsken Helland (styreleder). Aud Fyhn Nordeng er vararepresentant til styret. Rolv J.Seternes er daglig leder.

FORMÅL OG MÅLGRUPPER
Senioruniversitetet (45+) har som formål å tilby vitebegjærlige voksne i alle aldre et livslangt studium med mening, men ikke med eksamen som mål. Det faglige innholdet vil selvsagt likevel kunne brukes i annen studiesammenheng. Selv om målgruppen er ”senior”er det likevel et ønske at tilbudet skal bli brukt av alle voksne, av studenter, frilansere, og andre som har mulighet til å ”slippe fra” på hverdagene.

FORELESNINGENE
- blir holdt i kaféen på Polaria i Hjalmar Johansens g.12 på onsdagene mellom kl 11.00 og ca.12.30. Det vil bli anledning til spørsmål, kommentarer og diskusjon. De som ønsker å arbeide videre med et spesielt tema, kan danne studiegrupper og eventuelt få tilbud om kurs ved Folkeuniversitetet eller andre studieforbund.

Hjalmar Johansens gate 12

SEMESTERAVGIFTEN
- er for tida kr. 800,- og 600,- for hhv. vår- og høstsemesteret for til sammen 27 forelesninger. 

SEMESTERKORT
- kan kjøpes ved frammøte på forelesningenene. De som ønsker å følge en enkeltforelesning betaler inngangsbillett på kr. 80,-

Betalt semesteravgift for vårhalvåret gir rett til å delta på årsmøtet som er i mars.

RABATT PÅ POLARIA
Studiekortet eller engangsbilletten gir ikke adgang til utstillingene i Polaria, men som en egen velkomsthilsen fra Polaria, vil alle som deltar på  SuiT få tilbud om billigere billett til utstillingene og 20% rabatt på julegavekjøp.

Comments