BAKGRUNN
"Universitetet for den tredje alder"(U3A), "Pensjonistuniversitetet" eller "Senioruniversitetet" kan vel etter hvert gjøre krav på å bli omtalt som en internasjonal folkebevegelse. Den oppsto for en del tiår siden i Frankrike under navnet "L'Universitè' de la 3. Age", og har med årene spredt seg til mange land i Europa, til USA og Australia. Ideen kom til Norge for omkring 30 år siden, noe som førte til at Pensjonistuniversitetet i Oslo ble startet. Senere er det kommet til flere U3A-er, og da under forskjellige navn.
 
 
VI TAR "LIVSLANG LÆRING" PÅ ALVOR
Senioruniversitetet er et livslangt studium med mening, men ikke med eksamen som mål. Ikke desto mindre er det faglige innholdet ment å være et påfyll til den enkeltes realkompetanse - i den forstand vil kunnskapen selvsagt også kunne brukes i annen studiesammenheng for den som ønsker det.

For å delta i U3A kreves det ingen andre forutsetninger enn at man er vitebegjærlig og at man ønsker å delta i sosiale og utviklende fellesskap. Tilbudet er åpent for voksne i alle aldre, men siden virksomheten foregår på dagtid, viser det seg i praksis at en god del av de som deltar er pensjonister.

Det er likevel et ønske at tilbudet også skal bli brukt av yngre voksne, av studenter, frilansere og andre som har mulighet til å "slippe fra" den bestemte dagen i uka mellom kl 11 og 13.

 
GENERELT OM SUIT 45+
Senioruniversitetet 45+ i Tromsø er en ideell og selvstendig sammenslutning etter mønster av "Universitetet for den tredje alder" (U3A).

Det ble tidlig bestemt at man også i Tromsø skal bruke betegnelsen "Senioruniversitetet". Navnet er altså: Senioruniversitetet i Tromsø 45+ , som kan forkortes til "SuiT 45+" må ikke oppfattes som noen aldersgrense nedover, men snarere et signal om at tilbudet også er for for folk langt under pensjonistalderen.
"NISJEN" FOR SUIT 45+
Som kjent finnes det  en rekke studietilbud for oss "godt voksne" her i Tromsø. I tillegg til at vi jo har full anledning til å søke oss inn på ordinære studier i det offentlige skoleverket, er det en rekke kurs og studietilbud fra voksenopplærings-organisasjoner og fra private som vi kan melde oss på. Etter at kompetansereformen ble innført, er det også etablert individuelle rettigheter til gratis opplæring i det offentlige skoleverket, - uavhengig av hvilken utdanning man har fra før.

Da Senioruniversitetet 45+ startet opp i 2002, drev også Universitetet i Tromsø "Lørdagsuniversitetet", som var et åpent tilbud for folk i alle aldre, men som navnet sier, bare på lørdagene. Dette tilbudet ble lagt ned etter noen år. Ennå finnes Seniorforum i regi av Kulturhuset i tillegg til  diverse andre sammenslutninger av sosial eller kulturell karakter.

Ut fra erfaringer fra starten i 2002 og til nå, synes det likevel å være behov for et tilbud på dagtid "midt i uka”. Deltakerantallet ved forelesningene har stadig økt, fra 30 - 50 deltakere de første årene til 60 -90 frammøtte i 2015. Selv om noen selvsagt går igjen hver gang, skifter deltakerne ut fra hvilket tema som står på programmet.

 
PROGRAM OG ARBEIDSFORM
Samlingene på Polaria starter første onsdag i  oktober, og fortsetter (hver onsdag fra   kl.11.00  til ca.kl.12.30)  fram til midten av desember, for så å starte opp igjen i januar og vare til ut i mai. 
I samsvar med oppsatt program blir det forelesning over ett emne, og etter forelesningen blir det anledning til kommentarer og spørsmål fra tilhørerne.
De som betaler semesteravgift, vil deretter ha fri adgang til forelesningene, mens de som "bare slenger innom"  må  betale inngangsbillett.
 
Senioruniversitetet 45+ har ingen faste medlemmer, men betalt semesteravgift for vårsemesteret, gir rett til å delta på årsmøtet som er i mars

Litt avhengig av foredragets innhold, vil spesielt interesserte  kunne "studere" videre på . Folkeuniversitetet eller andre studieforbund.

 
 
Comments