Arkiv‎ > ‎

Omtaler høsten 05

Foredraget onsdag den 14. desember:

Godt øl skal skumme og helst ha litt smak av Tromsø

Utvikling av det moderne europeiske ølet skjedde i klostrene alt tidlig i middelalderen, mens industriell fremstilling av øl i egne bryggerier først kom i gang på 1800-tallet.
Christian Ødegård vil i sitt foredrag gi oss en oversikt over ølets historie. Hvilke råvarer som anvendes i moderne øl- og matproduksjon og hvilke krav som stilles til de ulike produktene.
Kanskje blir det også smaksprøver!
Christian Ødegård er Cand.Scient fra Universitetet i Tromsø og har fått sin bryggeriutdanning ved Den Skandinaviske Bryggerihøgskolen i Købehhavn.
Ølbryggingens historie er gammel. Forskerne har påvist at det ble brygget øl i Norden alt i yngre steinalder. I Babylon er det fra tiden år 4000 f.Kr. funnet avbildninger av arbeidere som brygger øl, og på veggmaleriene i de egyptiske kongegravene, er det scener med ølbrygging. Det fortelles om farao Ramses III (ca år 1200 f.Kr.) at han lot skjenke sine gjester med hele 466 000 krus øl, og selv om det ikke blir sagt noe om krusenes størrelse, skjønner man at ølproduksjonen var ganske stor.
Christian Ødegård er Cand. Scient fra Universitetet i Tromsø og har fått sin bryggeriutdanning ved Den Skandinaviske Bryggerihøgskolen i Købehhavn.


PS: Etter forelesningen vil det bli arrangert omvisning på bryggeriet for de som ønsker det!


--------------------------------------------------------------------------------


Foredraget onsdag den 7. desember:

Gjenferd og spøkelser i samisk naturforståelse

Jens-Harald Nergård vil i sitt foredrag snakke om hvordan den såkalte tradisjonelle samiske naturforståelsen er innvevd i et åndelig og praktisk univers på samme tid. Dette innebærer blant annet en praktisk kunnskap som er preget av en spesiell spiritualitet. Han vil også kommer på vitenskapelige oppfatninger av denne kunnskapstradisjonen, og først og fremst den skepsis denne har blitt møtt med fra flere hold.I foredraget vil Jens-Ivar Nergård også vise hvorfor og hvordan den samiske kunnskapstradisjonen likevel fikk en sentral plass i den læstadianske bevegelsen og i det sosialpolitiske- og religiøse opprøret denne bevegelsen representerte..
Jens-Ivar Nergård er professor ved Samfunnsvitenskaplig Institutt ved Universitetet i Tromsø, med samisk kultur som sitt spesialfelt.

 
--------------------------------------------------------------------------------
    
Foredraget onsdag den 30.november:

Erotikk og sex- Er det bare for de helt unge, eller er det en foranderlig skatt man kan ha glede av gjennom hele livet?


v/avdelingsoverlege Jan Due, UNN

Jan Due vil i sitt foredrag om sex og erotikk, belyse en rekke forhold som direkte eller indirekte berører vår mulighet til å oppleve sex , erotikk og kjærlighet, og hvordan slike følelser kan forandre uttrykk gjennom et langt liv.

Han vil også komme inn på hvilke forutsetninger som må være til stede, og i hvilken grad forhold som helse og anatomiske endringer, bo-og arbeidsforhold har betydning.

Jan Due er utdannet kirurg fra Nederland. Han har vært ansatt ved UiT siden 1978 og er nå avdelingsoverlege ved avdeling for urologi og kirurgi, hvor han bl.a. underviser i kirurgi og medisinsk historie.

 --------------------------------------------------------------------------------

Foredraget onsdag den 23. november:

Flomkatastrofen i Sør-Øst Asia 
 
Dagens tema er ”Flomkatastrofen i Sør-Øst Asia – Hvordan vi identifiserte ofre i Thailand” v/rettsmedisiner Lars Uhlin-Hansen, UNN.


Lars Uhlin-Hansen var med i den første gruppa av rettsmedisinere som dro inn i katastrofeområdet med oppgaven å identifisere ofre fra sunamien.

I sitt foredrag vil Uhlin-Hansen, i tillegg til en generell innføring i hvordan identifisering av dødsofre foregår, også fortelle om hva som møtte gruppen da de kom fram til Thailand, hvordan selve ID-arbeidet  foregikk og hvordan arbeidet ble organisert.

Rettsmedisiner/professor Lars Uhlin-Hansen er spesialist  i patologi og rettsmedisin og har i flere år vært medlem i den internasjonale ID-gruppa.


--------------------------------------------------------------------------------

 
Foredraget onsdag den 16. november:


Av jord er alt kommet, og til jord kan det bli! Står vi fritt til å velge mellom tradisjonell søppelfylling eller moderne prinsipper for gjenvinning?

Bård Jørgensen vil i sitt foredrag komme inn på hvordan renovasjon, fra å være en etat som var underordnet prinsippet ”hiv på havet” eller ”hiv på dynga”, er blitt en virksomhet med strenge økologiske prinsipper. Målet er resirkulasjon og gjenvinning, med redusert forurensning av naturen som umiddelbar gevinst.
Renovasjonssjef i Tromsø kommune, Bård Jørgensen er kjent som en kreativ miljøforkjemper som har greid å få innbyggerne med på å gjøre kommunen til en av landets beste på kildesortering.
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
   
Foredraget onsdag den 9. november:

 
Historiske Mesopotamia – Landet mellom Eufrat og Tigris

(Foredraget er flytta fram fra 23. november)
Jens Storm Munch vil i sitt foredrag ta oss med på en historisk reise til landområdet som utgjør dagens Irak. Det historiske Mesopotamia er blant de eldste kjente stedene for menneskelig kultur, og enkelte forskere mener at det bibelske Eden lå i dette fruktbare området mellom de to store og livgivende elevene Eufrat og Tigris.

”Menneskelig aktivitet” har som i dagens Irak, til alle tider medført at området lå utsatt til for krig. De historiske kartene, som bygger på arkeologiske funn, vil vise oss hvordan landområdet gjennom folkevandring og erobring, er blitt befolket av stadig nye kulturer som på hver sin måte har lagt igjen historiske spor i landskapet.

Jens Storm Munch er utdannet mag.art. Han er nå pensjonert, etter at han i en mannsalder har arbeidet som forsker og konservator ved Tromsø Museum.

 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Foredraget onsdag den 2. november: 

 
Nord-Norge. Tre fylker eller èn nasjonal region?


Fylkesråd Roger Ingebrigtsen som skulle holde dette foredraget, måtte dra til Brussel, så i stedet blir fordraget holdt av hans kollega Irene Lange Nordahl. Som tittelen på foredraget antyder, vil hun snakke om det politisk brennbare emnet; regionalisering. Hvordan vil Nord-Norge ved en eventuell endring eller fjerning av fylkesgrensene, kunne se ut i framtida? Hva vil en omorganisering til nasjonal region, kunne bety for beboerne i fylkene med de store avstandene og vil det da bli snakk om konsentrering av politisk makt i ett sentrum, og hvor resten av landsdelen blir enda mer utkant?
Irene Lange Nordahl er aktiv i Senterpartiet og har for ikke så lenge siden overtatt stillingen som fylkesråd i Troms fylkeskommune.

--------------------------------------------------------------------------------
  
 
Foredraget onsdag den 26. oktober:
 

Blodet vårt, rødt som vin og mer dyrebart enn gull

 
Foreleser: Professor/overlege Anne Husebekk, UNN


Myter om blodet
Blodet har alltid vært sett på som en sentral og delvis myteomspunnet del av vår kropp. Sjelen er hevdet å holde hus i blodet, likeledes er styrke, svakhet og gemytt knyttet til blodet og blodet er hevdet å kunne inneholde onde ånder. Det var derfor en oppfatning at man kunne overføre styrke ved å overføre blod fra sterke dyr til svake mennesker. Man kunne fjerne onde ånder og demoner med kopping. Den vinrøde blodfargen er knyttet til allmuen og kongelig blod er blått.

Hva vitenskapen nå vet om blodet.
Vi er i dag i stand til å forklare noen av de fenomenene som er knyttet til oppfatninger om blodet. Vi kan forklare hva som er normale verdier av celler og eggehvitestoffer i blodet og vi skjønner hva som skjer ved sykdom. Vi kan overføre blodceller fra en person til en annen og vi kan transplantere benmargsceller mellom individer slik at sykdom eller behandling som rammer produksjonen av blodceller, ikke lenger får fatal utgang. Blodcellene kan være utgangspunkt for celleterapi i moderne kreftvaksiner eller som utgangspunkt for genterapi. Blodceller kan ikke lages på noen annen måte enn i benmargen og blodgivere er en absolutt nødvendig ressurs i moderne medisinsk behandling. I vår del av verden er det heldigvis sjelden at blødning alene er årsak til dødsfall. Blodtap er en viktig dødsårsak på verdensbasis og blødningsdød i barselseng er en hyppig forekommende hendelse i andre deler av verden.

I foredraget vil Anne Husebekk belyse mange aspekter av blodet slik at vi alle virkelig kan sette pris på den vinrøde, livgivende væsken som hver celle i kroppen er avhengig av så lenge vi lever.


Anne Husebekk er professor og overlege ved Immunologisk avdeling ved UNN. Hun har tidligere holdet foredrag ved Senioruniversitetet 45+ med emnet ”Kvinnebrystet – En kilde til liv, til begjær, til lykke og til sorg

--------------------------------------------------------------------------------

 
Foredraget onsdag den 19. oktober:

Norsk sjømat en virkelig globetrotter!


Eksportutvalget for fisk er en delvis statlig organisasjon og er verdens største markedsføringsorgan for sjømat. Tove Sleipnes vil i sitt foredrag vise hvilken unik historie norsk sjømat representerer. I en eller annen form finnes norsk sjømat over hele verden og er i sannhet en ekte globetrotter. Eller sagt på en annen måte: Et land der fjell møter hav. Barske farvann der vinden og bølgene hersker, renset av stormer og skummende brått. Men et hav like gavmildt som krevende. For i dypet, i det kalde, klare vannet blir rikdommer til. Langsomt, tålmodig vokser de, tar form. Havets gaver, som gjennom tusen år har gitt liv langs Norges kyster og fjorder. Høstet og dyrket av mennesker som forener generasjoners erfaring med sin tids beste kunnskap. Mennesker som mestrer havet. Og som har lært å motta og forvalte dets gaver med respekt og kjærlighet. Norsk sjømat; en smak av selve havet.
--------------------------------------------------------------------------------
  
Foredraget onsdag den 12. oktober:

  
Minnesmerker i Tromsø og historiene bak

 
Folk flest har et forhold til minnesmerker, og Tromsø har mange slike. Både bystene og statuene står der som selvfølgelige innslag i bybildet, men de færreste vet hvorfor minnesmerkene står der og slett ikke historiene bak.

Historiene er mange og spennende, og i sitt foredrag på Senioruniversitetet 45+, vil Jonny Hansen dele noen av disse historiene med oss.

Jonny Hansen er redaktør i bladet Tromsø. Han har tidligere vært sjefredaktør i Nordlys. Han har gitt ut til sammen 7 lokalhistoriske bøker. Den 8. kommer om noen dager, og omhandler nettopp bystene, statuene og minnesmerkene i Tromsø.

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Foredraget onsdag den 5. oktober:

  
Kampen mot den farlige tsetse-flua

 
Knut Engelskjøn er utdannet zoolog og er i dag lærer ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø. I perioden 1989-1990 oppholdt han seg i Kenya, hvor han som et ledd i konkretiseringen av begrepet ”bærekraftig utvikling”, arbeidet med bekjempelse av den farlige tsetse-flua.
Begrepet ”bærekraftig utvikling” ble introdusert for folk flest av den FN-oppnevnte Kommisjonen for miljø og utvikling eller Brundtland-kommisjonen, da deres rapport forelå i 1987.
Knut Engelskjøn vil i sitt foredrag utdype hva som ligger i begrepet ”bærefraftig utvikling og vise til hvordan ”Brundtland-rapporten” fikk stor betydning især for flere afrikanske lands utvikling av sine ressurser. Det medførte blant mye annet en dempet bruk av giftstoffer i jordbruk og husdyrbruk.
I foredraget vil han komme inn på hvordan et landbruksprosjekt, som i en optimistisk startfase var ment å være bærekraftig, gikk mot sammenbrudd. Stedet er et område i Kenya befolket av nomader, der naturen var nedslitt etter flere års tørke, og hvor bestanden av tsetse-fluer - som overfører sovesyke til folk og dyr - representerte en trussel for hele lokalsamfunnet etter at tørken var over.
Knut Engelskjøn har oppholdt seg i Kenya i tidsrommene 1989-1990 og 1993-1995. Siden 1995 har han arbeidet som lektor på Kongsbakken.


--------------------------------------------------------------------------------

  

 
Comments