ALLTID PÅ ONSDAG, ALLTID KLOKKA 11, ALLTID PÅ POLARIA! 
 

Foredraget 8. april 2015:

Ilden, vår farlige venn. Hvor brenner det mest, og hva 
skjer når det oppstår en storbrann?
 
v/branningeniør Berit Moe, Tromsø brann og redning
Program for vårsemesteret 2015 (PDF):