Våre støttespillere:

Sitat:

                                                                                                                                                                                                                                                           
ALLTID PÅ ONSDAG, ALLTID KLOKKA 11, ALLTID PÅ POLARIA! 
 
Foredraget 18.10.2014:
 
Peder Balke: Romantikk og politikk.
Peder Balke (1804–1887) var en av 1800-tallets mest originale malere, og dertil den første norske kunstner som skildret den dramatiske naturen i Nord-Norge. Han var dessuten politisk aktiv. I år er det stor utstilling av Balkes malerier både i Tromsø og i National Gallery i London.
 
v/direktør Knut Ljøgodt, Nord-Norsk Kunstmuseum
 
Bildet: Knut Ljøgodt
 
  
 
Programmet for høsten 2014
 
Lommeprogrammet foreligger også i PDF-format og kan lastes ned her:
 
 
 
 
 
  
Kortversjon av foredraget om Tromsøundersøkelsen 13. nov. 2013 ligger her