ALLTID PÅ ONSDAG, ALLTID KLOKKA 11, ALLTID PÅ POLARIA!
 

Foredraget 20. februar 2019:

Kvitebjørn Varme – energigjenvinning og fjernvarme som
viktig del i utviklingen av Tromsø og «det grønne skiftet»

v/daglig leder Kvitebjørn Varme AS, Frank Mathillas


Foredraget 27. februar 2019:

Doris Lessing – det 20. århundres mest formidable
forfatter.

v/professor emerita Gerd BjørhovdeÅRSMØTET 2019 blir 20. mars!  (Gjelder de som har semesterkort)

Årsmøtet 2019 holdes i kafeen i Polaria onsdag 20. mars ca. kl.13.
Du kan sende inn forslag til saker du ønsker å få behandla av årsmøtet.
Du kan også komme med forslag til nye styremedlemmer og til revisor.

Forslag sendes til rojoset@online.no innen 1.mars.

Programendringer

Vi vil anmelde følgende programendringer i vårsemesteret hvor 4 foredrag har måttet bytte plass:

13.03.19: Norge og Finland – gode naboer i nord? v/Einar Niemi flyttes til onsdag 20.03.

20.03.19: Bokåret 2019. 500 år med norske bøker v/Aud Tåga flyttes til onsdag 13.03.

03.04.19: Nordnorske bunader og folkedrakter v/Kari Stangnes flyttes til onsdag 10.04.

10.04.19: Hvorfor slapp nazi-obersten i Narvik så billig unna? v/Asbjørn Jaklin flyttes til 03.04.


Vårens program i PDF-format

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZW5pb3J1bml2ZXJzaXRldGV0aXRyb21zb2V8Z3g6MzcwMzY1OGQ0NTg0ODFjMA

Last ned lommeprogrammet her

Januar 2019:

Ledelsen av Senioruniversitetet 45+!


  
Reidar Vollstad, styreleder  Han tar seg også
av introduksjon og gjennomføring av forelesningene.

 
Bodil Carlson, styremedlem 

Anja Berg, styremedlem (fra Polaria)


Aud Fyhn Nordeng, felles vararepresentant for styret

Rolv J. Seternes er  økonomiansvarlig, og itillegg til å føre regnskapet har han også ansvar for sekretariatet.
 
Gidsken Halland  er programredaktør med ansvar for å lage vår-og høstprogrammet. 


http://halogalandteater.no/

 
 
Comments