Algemene vergadering KAVVV

Verslag algemene vergadering 13 – 1 – 2014

Aanwezig van het bestuur: voorzitter Theo Vissers, ondervoorzitter Wilfried Leyssens, Secretaris Marcel Selens, raadslid Arny Goossens en algemeen voorzitter vriendenclubs Ronnie Van Bouwel

 Zeer goede opkomst voor algemene vergadering inter-club en beker Claus een paar clubs verontschuldigd

1 Tijdens openingswoord uit voorzitter ongerustheid voor de hoge omes van Brussel.  Daar zij eropuit zijn om uni sportverbonden te creëren als v.b. 4 verbonden voor wandelsport.  Als omni sportverbond weggaat verdwijnt er gemoedelijkheid, gezelligheid, soepelheid ,en vooral het vriendschappelijke en dit zijn juist onze grootste troeven.  KAVVV organiseert, de rest komt van de clubs en de spelers.  De spelers en de clubs zijn onze ambassadeurs.  Daarom doen wij oproep voor mondelinge reclame.  Om de achteruitgang te helpen stoppen.

2 Verkiezing:  
Uittredend en herkiesbaar Voorzitter Theo Vissers en raadslid Arny Goossens.  Beiden worden herkozen.  Geen nieuwe bestuursleden aangemeld.

3 Interclub door  Marcel Selens: 
Een stagnatie van de ploegen.  Met hier en daar een paar verschuivingen.  Mochten er voor een bepaalde reeks te weinig inschrijvingen zijn.  Dan voegen we reeksen samen.  Kompetitie verloop was oké behalve heren 55 Hier is geen kampioen gekroond.  Wegens te weinig wedstrijden.
24 kampioenen werden gevierd.  Wij gaven hen “groot geluk”  een fles wijn i.p.v. een trofee.  Dit is gunstig onthaald.
Marcel overloopt de bijgevoegde formulieren.
de inschrijvingsgelden blijven hetzelfde als vorig seizoen 13€ per ploeg, verzekering en lidgeld 4€
Kalender 2,5€
Uiterste datum van inschrijving 15 – 2 – 15
AFHALEN KALENDERS : DINSDAG 24 – 3 – 15
START competitie


Start kompetitie 20 – 4 – 15,  kampioenenviering  2 – 10 – 15

4 Beker Tony Martens door Arny Goossens.  
De beker Tony Martens werd in het verleden gespeeld door 12 clubs van 8 spelers.  Daar deze formule verval begon te vertonen, hebben we besloten om dit te veranderen.  Wij schakelen over naar ploegen van 4 spelers.  Een ploeg van + 50 en een + 60.
De prijs is ook gehalveerd 20€.  Rondschrijven is reeds gedaan.
Wij trachten ook de dames in dit verhaal mee te krijgen.  Daarom organiseren wij de beker “Lisette De Win” genoemd naar de echtgenote van onze ere voorzitter Tony Martens.  Daar zij voor vriendenclubs ook zeer grote verdienste heeft.  Bij de dames zijn het ploegen van 4 speelsters ,1ploeg +40 en 1 +50.  Inschrijving is eveneens 20€ datum is 31maat t.e.m . 2 april.

5 Dubbeltornooi door Marcel Selens.  
Tornooi voor iedereen geen kaart nodig.  Lage punten reeksen.  Reeksen +100 jaar en – 100 jaar van  18 -7-2015 t.e.m 26 – 7 – 2015

6 Tennis Vlaanderen kaarten door Wilfried Leyssens.  
Het bestellen gaat minder vlot door nieuw programma T.V..  Bij bestellen steeds  internet adres opgeven.  Indien geen internet adres bestellen we via internet adres Wifried Leyssens.  Er worden geen lidkaarten meer uitgedeeld.  Prijzen blijven  ongewijzigd.

7 Allerlei en vragen.
Wij worden sterk gecontroleerd door Bloso en moeten aan hun eisen voldoen.  Daarom vragen wij om de toegestuurde lijsten in te vullen en terug te bezorgen.  Daar deze van en voor Bloso zijn.
De gegevens door U ingevuld over club en bestuur worden eveneens door ons secretariaat gebruikt .  De factuur word aan de persoon gestuurd die opgegeven is als secretaris.  Dikwijls is er een aparte verantwoordelijk vriendenclubs.  De secretaris kent niet altijd het reilen en zeilen van KAVVV.  Daarom verantwoordelijke breng hem op de hoogte.  Vorig jaar zijn hierdoor veel problemen geweest met B factuur.   A factuur is in begin seizoen,B factuur is afrekening.
Nieuwigheid is de code die U onderaan factuur ziet.  Met deze code en Uw stamnummer kan U via onze website De verzekerde spelers volgen.  Blauwe lijst van vroeger.  Deze code is 1 jaar geldig.
Verzekering: Indien U bij ons speelt moet U bij ons een verzekering nemen.  Koninklijk besluit.  Niettegenstaande vele spelers bij een andere of meerdere andere federaties ook verzekerd zijn.  En wellis waar ook bij dezelfde verzekering.  Kunnen wij hier niet te buiten.

Pauze

Beker Claus: De opgang gaat gestaag verder.  Herenploegen zelfde als vorig jaar.  Damesploegen + 2.
Gemengd +2
1 nieuwe club aangesloten KOOIKE uit Kapellen en een ploeg die inter-club speelt Sorgvliet 
Boom vervoegt de dames en 7e Olympiade de gemengde reeks
ook club die stopt,Sportopolis
Verandering en aanpassing van het reglement
wat verandert niet:  Onze inschrijvingsgelden.  Om deze te behouden moeten wij besparen.  Dit kunnen wij alleen nog doen door onze papierberg te beperken.  Daarom sturen wij zoveel mogelijk digitaal.
Aangepaste inschrijvingsformulieren.  Alles bijeengebracht zodat U niet alles weer moet overtypen.  Alleen maar aanpassen.  Voor 99% gunstig onthaald.  Indien er aanpassingen moeten gebeuren laat het ons weten.
Jammer van al de regeltjes die we moeten bijmaken.  Reglement is steeds groter aan het worden.
Reserven: Om essentie van de reserven terug te brengen volgend regeltje.
Indien een speler 2x vervangt in een hogere reeks wordt hij vanaf de 3e maal aanzien als speler van de hogere reeks.  Blijft het bij 2x dan  kan hij bij de lager geklasseerde ploeg blijven spelen.
Wij gaan dit steeds nazien en niet alleen bij klacht.
over deze regel zijn felicitaties binnengekomen.  Schrijver is van mening dat dit sportief verloop ten goede komt.
Ieder speler die ingeschreven is betaald verzekering en niet alleen de 4 of zes die spelen.  Kavvv moet ook betalen volgens aantal inschrijvingen.
geef dus niet een hopeloos aantal spelers op.  U kan steeds spelers bij opgeven.  Zelfs dezelfde dag van de wedstrijd.  De naam en gegevens moeten wel bekend zijn bij voorzitter voor de wedstrijd.  Dus niet alleen op wedstrijdblad.  U mag mailen dan is er een bewijs.

Voorstellen

Voorleggen van identiteitskaart wegens vermoeden van verkeerde naam bij speler.  Niet aangenomen na stemming.  Wij zij nog steeds vriendenclubs

Bij stormweer niet spelen bij bv 7 beaufort.  Gezond boerenverstand overheerst hier.

Binnen of buiten spelen.  KAVVV verplicht niemand om binnen te spelen.  Zodat uitstel aangewezen is.  Iedereen heeft geen binnenterreinen.  Er zijn ook clubs waar Beker Claus niet indoor mag gespeeld worden.

Gelijktijdig spelen van wedstrijden tijdens ontmoeting.  Wij verplichten niemand van 3 terreinen ter beschikking te stellen.  Natuurlijk duurt de ontmoeting dan langer.  Er zijn ook clubs die maar 2 terreinen hebben.

Verlaten van inschrijvingsdatum.  Voor kavvv kan dit tot begin februari.  Dan zijn de datums alleen later ter beschikking.  Voor vergadering is dit op deze manier in orde.  Zo gauw kalender klaar is komt deze op website staan.

Wederkerende vraag over 3e set of tie break
Dit is een delicaat punt.  Waar we een schriftelijke stemming over gedaan hebben met de aanwezigen.  26- 3e set  22 tie break  2 onderlinge keuze  2 boven 28° tie break
Besluit:  We spelen een 3e set  tenzij voor de wedstrijd overeengekomen is van tie break te spelen.  Indien niet tot een overeenkomst gekomen is, word een 3e set gespeeld.

Vraag over puntensysteem.  Max aantal bij de dames 120 pt.  Zodus ieder ploeg kan 4 spelers van 30 pt opstellen  of speelster met 40 en 30 pt..  Is dit wel juist moeten er voor 2e en 3e afdeling ook geen punten indeling zijn.  Passen wij dit aan ?
antwoord kavvv.  Punten zijn door algemene vergadering bepaald.  Nu worden afdelingen verdeeld naar aantal en punten met een minimum van acht ploegen.  Als we alles in reeksen gaan zetten bestaat mogelijkheid van grote en kleine reeksen.  En punten zeggen niet alles.
Als jullie vinden dat het moet veranderen onderzoeken we het en maken een voorstel.  Of nog beter jullie brengen voorstellen binnen en wij werken het uit.  Tijdens het seizoen en tussenseizoen zodat het tegen het volgende seizoen klaar is.
Besluit vergadering.  Zo laten het is best doenbaar.

Wij gaan over enkele punten nog een schriftelijke enquête houden.

Comments