I
nštitút Vzdelávania Seniorov
       Ulica Československej armády 21   

                               tel: 55/3075398                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    

Služba 

 

 

dobrovoľní pracovníci 


 O nás

Počasie v  Košiciach

kde nás nájdete


Kniha návštev-napíšte nám  

 

počet prístupov

counter       aktualizácia

      1.11.2018

admin

deKer

      


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Podporme Viliama Novotného v primátorských voľbách mesta Košice!

Viliam  Novotný,  kandidát  na  primátora mesta Košice v rámci  svojho volebného programu ponúka  vytvoriť priestory pre nový domov seniorov. Využiť na to chce už existujúce   budovy  v majetku mesta Košice.Jedným zo zámerov mesta v jeho réžii  má  byť  vybudovanie  nadstavby súčasného Inštitútu vzdelávania seniorov na ul.Československej armády 21Košice - mestská  časť  Staré Mesto. Finančné zdroje  majú   byť  zabezpečované   z vlastných  zdrojov  mesta  Košice a európskych fondov.
viac na

www.viliamnovotny.sk

www.somkosican.sk

facebook.com/novotnyviliam

facebook.com/somkosican

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Poskytujeme službu núdzového volania „DOMOV JE DOMA“.

Záujemcovia nás môžu kontaktovať

na  číslach :

 55/307 53 98

(od 1000 do 1400 v pracovných dňoch)

e-mail: seniordomke@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------