กิจกรรม โรงเรียน

 • วันครูครั้งที่ ๕๙ บุคลากรโรงเรียนเสนางคนิคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ ๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยมี พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 21:38 โดย Wipada Bupachat
 • ขาว - คราม เกมส์ ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ - ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ได้กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายมนตรา  กอซอ  นายอำเภอเสนางคนิคมมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีขึ้นในวันทีี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗ มีการประกวดขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว สีเหลืองและสีฟ้า การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
  ส่ง 11 ม.ค. 2558 22:51 โดย Wipada Bupachat
 • วันคริสต์มาส ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นในวันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งในกิจกรรมนี้มีการประกวดซานต้า- แซนตี้ การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพ และการประกวดการจัดทำโครงงานอาหารทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ  
  ส่ง 11 ม.ค. 2558 22:45 โดย Wipada Bupachat
 • วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ และตอนเย็นมีการวางพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
  ส่ง 7 ธ.ค. 2557 20:27 โดย Wipada Bupachat
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธฺ์

 • สอบราคาจ้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี2558 จาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เนื่ีองจากอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างไม่เพ ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2557 02:02 โดย Wipada Bupachat
 • ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์ ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเีรียนเสนางคนิคม ได้จัดสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ท ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2557 01:49 โดย Wipada Bupachat
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกลุ่มสาระการเีรียนรู้คณิตศาสตร์จะดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (MATH CONTEST 2013) ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม  2557
  ส่ง 12 ธ.ค. 2556 23:41 โดย Wipada Bupachat
 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะดำเินินการโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเสนางคนิคม ในระหว่างวันที่ 25 - 27  ธันวาคม  2556 และจะมีพิธีการแข่งขันในวันท ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2556 23:38 โดย Wipada Bupachat
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศจะจัดดำเินินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาอังกฤษเนื่องในงานเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24  ธ ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2556 23:35 โดย Wipada Bupachat
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หน่วยงานทางการศึกษา

แนะนำบุคลากรใหม่


นายสิทธิชัย  ประเชิญ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลิงก์ที่น่าสนใจ

http://www.secondary29.go.th/dlit29/index.php

http://182.93.221.195/amss/
http://182.93.221.195/salary_online/
hhttp://www.examspm29.com/