En aquesta secció es recullen diferents eines que poden ser molt útils en l'ús i desenvolupament de recursos informàtics.