Seminari TAC de Primària de La Noguera

Benvinguts al lloc del Seminari TAC de la Noguera. Aquest serà l'espai de treball i de referència on trobareu totes el desenvolupament de totes les sessions, materials i enllaços, a més a més de les tasques i treballs que es vagin desenvolupant a cada trobada. Els Seminaris TAC s’emmarquen dins les línies aprovades pel Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament. L’objectiu d’aquesta proposta és sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant des de l’Àrea TAC espais de coordinació i documentació sobre temes específics, ja sigui de forma presencial o bé telemàtica.

En aquest lloc disposareu també d'un espai per enviar totes les vostres propostes de cara a poder-les treballar, resoldre o projectar en les sessions properes, de manera que sigui un espai de treball útil, interactiu i participatiu que ens ajudi a tots a millorar i aprendre fent la nostra tasca.

Endavant i bona feina! 

http://educat.xtec.cat/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/