Ψυχοσκόπιο - Σεμινάρια Ψυχολογίας


Από ποιον φορέα διοργανώνονται τα Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο;
Τα Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο, διοργανώνονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561). Τα Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ και πλήρως συμμορφωμένα με τις αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές του Ομίλου. 

Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια ψυχολογίας;
Τα Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο από 18 ετών και άνω. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ψυχολογίας για την παρακολούθηση των σεμιναρίων ψυχολογίας που διοργανώνονται από το κέντρο μας. Επίσης, τα Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο απευθύνονται και σε: 
 • Γονείς (ή μέλλοντες γονείς)
 • Σπουδαστές, φοιτητές ή επαγγελματίες των παρακάτω ειδικοτήτων:
  • Επαγγελμάτων υγείας (ιατρούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, διατροφολόγους, νοσηλευτές κλπ), 
  • Παιδαγωγικών επαγγελμάτων (νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς κλπ)
  • Κοινωνικών επιστημών (κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ)
  • Καλλιτεχνικών επαγγελμάτων (μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές κλπ)
Ποιος είναι ο σκοπός των Σεμιναρίων Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο;
 • Η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα ψυχολογίας.
 • Η καλύτερη κατανόηση του ψυχισμού των ανθρώπων.
 • Η ουσιαστικότερη προσέγγιση των άλλων ανθρώπων μέσω της ψυχολογίας.
 • Η ενίσχυση των βιογραφικών των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας. 
Πιστοποιητικό:
        Τα Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο διοργανώνονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561). Εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης στα σεμινάρια ψυχολογίας. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων, όπου εκδίδεται πιστοποιητικό για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην ενίσχυση του βιογραφικού των συμμετεχόντων και χρήση στην αγορά εργασίας. 


Όλα τα σεμινάρια ψυχολογίας που διοργανώνουμε, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και εξ αποστάσεως με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση:

A. Με σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Παρακολουθήστε τα μαθήματα εξ αποστάσεως ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο (real time)!
Β. Με ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Δείτε σε βίντεο τα μαθήματα που χάσατε ή τα προηγούμενα μαθήματά σας από το δικό σας τμήμαόσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε!Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο

Ακολουθούν οι τίτλοι των σεμιναρίων ψυχολογίας που διεξάγονται:


Σχολή Μουσικοθεραπείας 
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 14 μήνες.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 14 μήνες.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 12 μήνες.

Ανάλυση παιδικής ζωγραφιάς
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 5 μήνες.
Παιδοψυχολογία
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 12 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 4 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 4 μήνες.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 4 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 1 μήνα.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 4 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 2 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 8 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 1 μήνα.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 1 μήνα.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 2 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 3 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 2 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 2 μήνες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες την εβδομάδα για 6 μήνες.Επικοινωνήστε 
με τα Σεμινάρια Ψυχολογίας Ψυχοσκόπιο: