Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro rok 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projednalo a dne 4. 8. 2015 schválilo zcela novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Nové programy s sebou přináší řadu změn. Jedná se například o zcela nové dělení programů, zavedení bodového systému hodnocení u programů č. 3 a 4, podávání žádostí v novém informačním systému s názvem ISPROM (zkratka informační systém pro mládež) apod.

Odkaz na aktuální znění Programů naleznete na adrese: 
http://www.msmt.cz/file/35415


Česká rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s MŠMT sérii 4 informačních seminářů, na kterých budou účastníkům představeny nové dotační programy, nový elektronický informační systém pro vkládání projektů a proběhne zde rovněž školení z projektové logiky.
SEMINÁŘE PRO NNO K NOVÝM DOTAČNÍM PROGRAMŮM
Semináře jsou určeny pro zájemce z NNO. V případě organizací s pobočnými spolky je pak z kapacitních důvodů umožněna účast pouze zástupcům ústředí organizací, nikoliv jednotlivým pobočným spolkům.

Semináře proběhnou během září a října v Praze, Brně a Ostravě, konkrétně v termínech:
 • úterý 8. září 2015 (10.00-13.00 hodin) - DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 (mapa: https://goo.gl/maps/cjCvt)
 • čtvrtek 10. září 2015 (13.30-16.30 hodin) - SVČ Lužánky, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno – střed (mapa: https://goo.gl/maps/aNMvz)
 • úterý 29. září 2015 (14.00-17.00 hodin) - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (mapa: https://goo.gl/maps/FsN3v)
 • sobota 3. října 2015 (10.00-13.00 hodin) - DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 (mapa: https://goo.gl/maps/cjCvt)
V případě dotazů k jednotlivým seminářům se prosím obracejte na Ing. Ondřeje Šejtku, email ondrej.sejtka@crdm.cz, tel.: 211222861


PROGRAM:
 • Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro rok 2016 (60 minut, Mgr. Michal Urban, Ing. Jana Häcklová, RNDr. Helena Knappová)
  • Představení dotačních programů
  • Představení hodnotících kritérií
 • Informační systému ISPROM (informační systém pro mládež) (30 minut)
  • Představení informačního systému
  • Praktické ukázky systému pro zpracování dotačních žádostí
 • Školení projektové logiky v návaznosti na nově vyhlášené programy státní podpory (90 minut, Ing. Jiří Krátký)
Během seminářů bude k dispozici internetové připojení, aby si zájemci mohli systém ISPROM vyzkoušet v praxi.

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘE
Přihlašte se na jeden ze čtyř seminářů (klikněte na zvolené město a budete přesměrováni na přihlašovací formulář). 
SEMINÁŘ PRAHA, 8. 9. 2015
SEMINÁŘ BRNO, 10. 9. 2015
SEMINÁŘ OSTRAVA, 29. 9. 2015
SEMINÁŘ PRAHA, 8. 9. 2015

     https://www.facebook.com/merenidobrovolnictvi


www.facebook.com/crdm.cz