Semináře k výsledkům projektu

Cílem projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií pod stručným názvem CLIL do škol bylo vytvoření metodických materiálů a postupů pro zavádění prvků anglického jazyka metodou CLIL do všech vyučovacích předmětů na II.stupni ZŠ a v nižším stupni víceletého gymnázia. Výsledky projektu ve formě metodických sešitů s ukázkami plánů příprav na hodiny a s DVD s odbornou anglicky namluvenou slovní zásobou pro všechny předměty jsou nyní k dispozici všem vyučujícím na všech typech škol, kteří chtějí do svých hodin zavést prvky odborného anglického jazyka.
Praktické ukázky možností práce na seminářích pro ředitele škol a učitele všech vyučovacích předmětů včetně odkazů na elektronické stránky se vzniklými materiály vyučujícím ukáží, že není nutné znát výborně anglicky, a přesto je možno dosahovat dobrých výsledků. Vzniklé materiály jsou vhodné pro všechny typy škol.

Formulář přihlášky najdete zde.

Termíny plánovaných seminářů v roce 2013 – možno vybrat kterékoliv datum:

7. února 2013 od 13:30 hod. do 17:00 hod.
9. března 2013 od 10:00 do 13:30
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, Brno.

Semináře a poskytnuté materiály jsou zdarma. Přihlášení účastníci obdrží mailem pozvánku s upřesněním programu, termínu konání a učebny na Pedagogické fakultě.
Semináře jsou akreditované MŠMT ČR č.j. 4047/2010-25-100, účastníci obdrží osvědčení.

Kontaktní adresa:

PhDr. Jitka Kazelleová, Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU, Poříčí 9, 603 00 Brno
e-mail: kazelleova@ped.muni.cz

Sekretářka katedry paní Jana Popelková tel.:+420 549 49 5029

Více informací k cílům projektu: http://www.ped.muni.cz/clil
Podřízené stránky (1): Přihláška
Comments