Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu


Termin održavanja seminara: ponedjeljkom u 12h.

Mjesto održavanja seminara: PMF-MO, predavaonica br. 109

Akademska godina 2023/2024

Akademska godina 2022/2023

Akademska godina 2021/2022

Akademska godina 2020/2021


Link to older abstracts.

Akademska godina 2019/2020

Akademska godina 2018/2019

Akademska godina 2017/2018

Akademska godina 2016/2017

Akademska godina 2015/2016

Akademska godina 2014/2015