דף הבית

סמל הוא ייצוג של מושג כלשהו, כמו רעיון, חפץ, איכות וכו'. 


נהריה ממוקמת בלב נחלת אשר ההיסטורית וסמל העיר משלב בין שורשינו הקדומים 
בגליל המערבי לבין תקומתנו בעת החדשה.

סמל העיר נהריה
מהו סמל? מדוע צריך סמל? מהו נושא הסמל? מי יצר? מתי?