Туристички потенцијали

Водопади дојкиначке реке, аутор Иван Младеновић.

Планинарска рута Дојкинци-Понор-Копрен-Дојкинци, аутор Иван Младеновић.

Планинарска рута Дојкинци-Пиљ, аутор Иван Младеновић

Планинарска рута Широке луке - Шошина вунија, аутор Иван Младеновић

Планинарска рута: водопад три кладенца - Дабиџин поток, аутор Иван Младеновић

Копренски водопад, аутор Иван Младеновић.