ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล  : นายศักดิ์ชัย   ชื้นแสง
คุณวุฒิการศึกษา : ทล.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาหารที่ชอบ : อาหารไทย
แนวดนตรี : Acoustic เพื่อชีวิต
ความสนใจ : คอมพิวเตอร์
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Comments