Project

Το project Self-redress /Justice in the hands of the individual αναφέρεται στο φαινόμενο της αυτοδικίας.
Συντάσσεται  ένα αρχείο δεδομένων που βασίζεται στην πρόσφατη αρθρογραφία.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις πιθανότητες εξάπλωσης του φαινομένου στα αστικά κέντρα και στην επαρχία της Ελλάδας παίρνοντας σαν παράδειγμα την πόλη της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν.

Κεντρικά σημεία:
-Τα στάδια κατά τα οποία ο πολίτης χάνοντας την πίστη του στο σύστημα της δικαιοσύνης αρχίζει να είναι πιο ανεκτικός σε φαινόμενα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και λυντζαρίσματα.
-Η μαζικότητα με την οποία εκδηλώνονται ακραίες συμπεριφορές των πολιτών  απέναντι σε τρέχοντα  προβλήματα όπως είναι η λαθρομετανάστευση, η αύξηση της εγκληματικότητας, η ανέχεια εξαιτίας του κλίματος ανασφάλειας που προκαλούν.
-Η ανάδυση ακροδεξιών οργανώσεων και η αυξανόμενη απήχηση τους στον πληθυσμό.
-Η δημιουργία γκέτο και η σύσταση συμμοριών. Η επίδραση και οι συνέπειες τους στο συνολικό τοπίο της πόλης και στη διάλυση του κοινωνικού ιστού.
-Η γραφειοκρατία. Στην Ελλάδα εκκρεμούν πάνω από 1.500.000 εκατομμύριο δικαστικές υποθέσεις.

Στον ιστότοπο HYPERLINK "https://sites.google.com/site/selfredressnews/"https://sites.google.com/site/selfredressnews/ αρχειοθετούνται χρονολογικά άρθρα από τον τοπικό και αθηναικό τύπο που αφορούν κυρίως περιπτώσεις των τελευταίων πέντε χρόνων.
Ορίζεται ο τόπος, η πηγή προέλευσης της πληροφορίας, η κατηγορία,ο δημοσιογραφικός τίτλος και μια σύντομη περίληψη του περιστατικού.
Στα επιμέρους παραθέματα παρατηρείται μια συνεχής διαδικασία φθοράς που σταδιακά μας απομακρύνει από την ουσία του γεγονότος. Μέσα από τη συστηματική παράθεση και εξέταση του αρχείου προκύπτουν διασυνδέσεις. Διαμορφώνεται ένα είδος νοητικού οδηγού η χάρτη που εντοπίζει την κινητικότητα και τις πιθανές εστίες έξαρσης του φαινομένου.
Ο τρόπος διατύπωσης των περιστατικών παράγει τις προυποθέσεις πρόσληψης τους κάνοντας χρήσεις διαφόρων εννοιών από διαφορετικούς τομείς όπως κοινωνιολογία, εγκληματολογία, νομική επιστήμη και στατιστική.
Σταδιακά ανακαλύπτεται το λάθος στην κατάχρηση των όρων. Παράδειγμα: Μέσα από τον τίτλο "Συμμορία ανηλίκων σκορπά τον τρόμο" ο οποίος αναφέρεται σε παροδικά κρούσματα παραβατικότητας ανηλίκων σε μια περιοχή αλλοιώνεται το γεγονός σε σχέση με τη πραγματική διάσταση της περίπτωσης που αναφέρεται.
Κάποια ομάδα ονομάζεται συμμορία ενώ δεν καλύπτει κανένα χαρακτηριστικό σύμφωνα με τους επίσημους εγκληματολογικούς όρους.
(Οπως η διάρκεια λειτουργίας σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο, η ζώνη επιρροής, η ξεχωριστή υπόσταση, η δομή και οργάνωση που οδηγεί στην απόκτηση αυτογνωσίας, ταυτότητας και status, κ.α)
Τα κείμενα του αρχείου δέχονται τις κατάλληλες αλλοιώσεις, δίνεται έμφαση σε σημεία ενώ κάποια άλλα αφαιρούνται ή ακόμη και επαναλαμβάνονται .

Πρόταση: Το αρχείο σε μορφή πάνελ, τα οποία αποκαλύπτουν αυτή τη διαδικασία -του μηχανισμού χειραγώγησης της πληροφορίας-  εκτίθενται στους τοίχους του προθαλάμου του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας. Τα πάνελ θα ανανεώνονται σε περιοδικό χρόνο με τη μορφή ανακοινώσεων.

----------------------------------------
The Self-redress project is about individuals taking justice into their own hands.
It involves the systematic archiving of a database of recent newspaper articles.
Its focus is the possibility of the phenomenon spreading to other urban centres and provincial areas around Greece, taking the city of Patras and its environs as an example.
Key points:
- The stages by which the citizen loses faith in the justice system and becomes increasingly tolerant of phenomena like lynchings and the settling of scores.
- The ways in which extreme citizen behaviours directed against topical problems like illegal immigration, rising crime and the new poverty brought about by the insecure financial climate manifest themselves as mass phenomena.
- The rise of extreme right-wing organizations and their increasing resonance with the populace.
- The creation of ghettos and gangs, their impact on the urban landscape as a whole, and the gradual unravelling of the social fabric
- Bureaucracy: there are over one and a half million cases awaiting judicial resolution in Greece.
Articles from the Athens and Greek regional Press relating chiefly to incidents over the past five years are archived chronologically at https://sites.google.com/site/selfredressnews/.
The database lists the source and title of each article, along with a brief summary of the incident it describes, including where it took place and what category it falls into.
A systematic comparison and examination of the archive allows connections to be made: a mental guide or map takes shape which charts mobility and possible flash points.
The way in which the cases are reported manufactures the prerequisites for their reception, and makes use of various concepts from a range of disciplines including Sociology, Criminology, Jurisprudence and Statistics. The excerpts reveal a continual decline in standards which is gradually obfuscating the crux of the matter.
The misuse of terms is gradually revealed: For instance, entitling an article about incidents of occasional teenage transgression in a given area “Teenage gangs spread terror” misrepresents the facts in relation to the reality of the situation it refers to: to start with, a group is called a gang, even though it fulfils none of the criteria required by the criminological definition of the term (operating over a period of time in a given geographical area--a demarcated turf or zone of influence; specific insignia / means of differentiation; a structure and organization which generate self-knowledge, identity, status etc).
The texts in the archive are suitably doctored to emphasize particular points, while other information is excised or, on occasions, repeated.

Proposal: The archive in the form of wall-panels revealing this process—the data manipulation mechanism—will be on display in the lobby of Patras courthouse, the panels will be regularly renewed in the form of announcements.

(translator, Michael Eleftheriou)
Comments