Antología‎ > ‎

Léxico de Nombres Propios

Ἄβας, -ντος, m.: Abante, monte de Eritia.
Ἀδράστεια –ας: Adrastea.
Ἀθηνᾶ ᾶς, ἡ; Atenea (diosa de la inteligencia y protectora de la ciudad de Atenas).
Ἅιδης –ου: Hades (infierno).
Αἰθιοπίαν: Αἰθιοπία, ας: Etiopía.
Αἴολος, -ου: Eolo, padre de Sísifo.
Ἀληκτώ -οῦς: Alecto.
Ἀλκμήνῃ: Ἀλκμήνη,ης: Alcmena, concibió a Heracles de Zeus.
Ἀμαλθεία –ας: Amaltea (la cabra que fue nodriza de Zeus).
Ἀμμων, ωνος: Amón, un adivino.
Ἀμφιτρύων, ωνος: Anfitrión, rey de Mecenas, esposo de Alcmena, la madre de Heracles.
Ἀνδρομέδαν: Ἀνδρομέδα-ης: Andrómeda.
Ἀνθεμοῦς, -οῦντος, m.: Antemunte.
Ἀντιόπη-ης ἡ Antíope, madre de Anfión y Zetho y esposa de Teseo.
Ἀπόλλων –ωνος, ὁ: Apolo (hermano gemelo de Ártemis, dios de la adivinización y de la música, director del coro de la musas).
Ἄργης –ου: Arges.
Ἄργος-εος (-ους) τό Argos, ciudad del Peloponeso.
Ἄρης, Ἀρέος, ὁ: Ares (dios de la guerra).
Ἀρκαδία –ας, ἡ: Arcadia (región del Peloponeso).
Ἄρτεμις –ιδος, ἡ: Ártemis (hija de Zeus y Leto; hermana gemela de Apolo).
Ἀρτεμίσιον –ου, τό: Artemision (promontorio de Eubea).
Ἀττική-ῆς ἡ Ática: la región en donde se encuentra Atenas.
Ἀχιλλεύς-εως ὀ Aquiles, etimológicamente “sin-labios”
Βοιωτία-ας ἡ Beocia, región al noroeste del Ática.
Βράγχος –ου, ὁ Branco (hijo de un héroe originario de Delfos. Fue amado por Apolo; aquel erigió un altar a Apolo con la advocación de Amigo y este le concedió el don de la adivinación. Branco fundó un oráculo en Dídimo, al sur de Mileto, que llegó a tener una consideración equivalente al de Delfos).
Βριάρεως –εω (declinación ática): Briáreo.
Βρόντης –ου: Brontes.
Γάδειρα, -ας, f.: Gadira, la actual Cádiz.
Γηρυόνης, -ου, m.: Gerión.
Γῆ, Γῆς: Gea, la tierra (madre de los Titanes).
Γηρυόνου: Γηρυών, ονος: Gerión.
Δάφνη –ης, ἡ Dafne (ninfa amada por Apolo; era hija del río de Tesalia Peneo. Perseguida por Apolo huyó hasta que, a punto de ser alcanzada, suplicó a su padre que la transformase y fue convertida en laurel, la planta predilecta de Apolo desde entonces).
Δανάη-ης ἡ Dánae, hija de Acrisio y madre de Perseo.
Δελφοί, ῶν, οἱ: Delfos (ciudad donde se encontraba el oráculo de Apolo).
Δευκαλíων –ωνος, ὁ: Deucalión (hijo de Prometeo, rey de Tesalia).
Δημήτηρ, τρος: Deméter, diosa de las fuerzas de la naturaleza, especialmente de las labores agrícolas.
Δημήτριος, -ου,m.: Demetrio
Δίκτη –ης: Dicte (montaña de la isla de Creta).
Διονύσος –ου, ὁ: Dioniso (hijo de Zeus y Sémele, dios del vino; símbolo de las fuezas productoras de la tierra).
Διώνη –ης: Dione.
Ἐπιμηθεύς -έως, ὁ: Epimeteo (hermano de Prometeo).
Ἔρως –ωτος, ὁ Eros (dios del amor).
Ἐρύθεια, -ας, f.: Eritia.
Ἑρμιονεύς, εως: Hermione, la hija de Menelao.
Εὐρώπη, -ης, f.: Europa.
Εὐρυδίκη-ης, ἡ: Eurídice (dríade –ninfa de las encinas- esposa de Orfeo).
Εὐρυμέδη, -ης: Eurimede, madre de Belerofonte.
Εὐρυτίων, -ωνος, m.: Euritión, el pastor de las vacas de Gerión.
Εὐρυσθεύς -έως, ὁ: Euristeo (rey de Tirinto, Heracles realizó los trabajos por mandato de este).
Ἐφινύς -ύος: Erinias (diosas de la venganza que estaban encargadas de castigar los crímenes de los hombres).
Ἐφύρα, -ας: Éfira, ciudad.
Ἐχίδνα, -ης, f.: Equidna. Monstruo mezcla de mujer y serpiente.
Ζεύς, Διός: Zeus (el padre de los dioses; dios del cielo).
Ἣλιος, -ου, m.: Helios, dios del sol.
Ἥρα –ας, ἡ: Hera (hija de Crono y Rea y esposa de Zeus; es la gran deidad femenina del Olimpo).
Ἡρακλῆς -έους, ὁ: Herαcles (hijo de Zeus famoso por sus hazañas; realizó los doce trabajos por mandato de Euristeo, rey de Tirinto).
Εὐρυάλη: Εὐριάλη, ης: Euríale.
Ἡφαῖστος –ου, ὁ: Hefesto (dios del fuego y los metales).
Θήβας: Θήβαι, ῶν: Tebas
Θεία –ας: Tea.
Θέμις –ιδος/-ιτος: Temis (diosa de la justicia que preside el orden de todas las cosas).
Θεσπίου: Héroe epónimo de la ciudad beocia de Tespias; ayuda a Heracles después de matar a los hijos de Mégara.
Θεσσαλία –ας, ἡ: Tesalia (región de Grecia).
Θέτις –ιδος, ἡ: Tetis (madre de Aquiles). 
Θόας, Θόαντος: Toante, padre de Hipsípila.
Ἰαπετός –οῦ: Jápeto (padre de Atlas y Prometeo).
Ἴδη -ής: Ida.
Ἰόλαος- ου : Hijo de Ificles, hermanastro de Heracles.
Ἰσθμός –οῦ, ὁ: Istmo.
Κάδμος-ου ὁ Cadmo, fundador de Tebas, hijo del rey de Fenicia Agénor y de Harmonía, cuyas bodas, en presencia de los dioses, cantaron las Musas.
Καλλιόπη –ης, ἡ: Calíope (musa de la poesía épica y de la elocuencia).
Καλλιρρόη, -ης, f.: Calírroe, madre de Gerión.
Κάμπη –ης: Campe (ser monstruoso de sexo femenino al que Crono le había encomendado la custodia de los Titanes y los Hecatonquiros encerrados en el Tártaro).
Κασσιέπεια: Κασσιέπεια-ας: Casiopea.
Καυκάσος –ου, ὁ: Cáucaso (cordillera situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, considerada como el límite geográfico entre Europa y Asia).
Κέκροψ-οπος ὁ ; nacido de la tierra, según la tradición, fue el primer rey de Atenas.
Κερυνῖτις -έως, ἡ: de Cerinia (monte de la región de Acaya, en el Peloponeso).
Κηφεύς: Κεφέυς-έως: Cefeo.
Κιθαιρών, ῶνος, ὁ: Citerión (monte de la región de Beocia, cerca de la ciudad de Tebas);
Κοῖος –ου: Ceo.
Κόρινθος, ου, ἡ: Corinto (ciudad de la Acaya, una de las más florecientes de la antigua Grecia);
Κόττος –ου: Coto.
Κουρῆτες –ων: los curetes (sacerdotes de Zeus en Creta).
Κραναός-ου ὁ Cranao, antiguo rey de Atenas
Κρεῖος –ου: Crío
Κρόνος –ου· Crono (padre de los dioses olímpicos).
Κιθαιρῶν-ονος ό Cιterón, monte de Beocia en donde también fue abandonado Edipo.
Κύκλωψ –οπος: Cíclope.
Λάδων –ωνος, ὁ: Ladón (río de Arcadia).
Λάιος, ου, ὁ: Layo (padre de Edipo);
Λήμνια, -ας: lemnia, mujer de la isla de Lemnos.
Λέρνη-ης: Ciudad de la Argólide
Λήδας Λήηα-ης ἡ Leda, madre de Cástor y Pólux, los Dioscuros transformados en constelaciones en el cielo.
Λητῶ-οῦς ἡ Leto, madre de Apolo y Ártemis.
Λήμνος –ου, ἡ: Lemnos (isla del mar Egeo).
Λιβύη, -ης, f.: Libia. Así denominaban los griegos a esta parte de África.
Λίνος –ου, ὁ: Lino (cantor de Tebas, hijo de Calíope y Apolo o según otros de Terpsícore; inventor del ritmo y de la melodía, fue maestro de Orfeo).
Μαία-ας ἡ Maya, hija de Atlante Ἀτλαντίδος y madre de Hermes.
Μαινάς-αδος ἡ  Ménades, seguidoras del culto de Dioniso; también llamadas Bacantes por el sobrenombre Baco de este dios.
Μέγαιρα –ας : Megera.
Μεγάρας: Hija de Creonte, rey de Tebas, la dio como esposa a Heracles por su victoria sobre los minias.
Μέδουσα, ης: Medusa.
Μενοίτης, -ου, m.: Menetes, pastor de Hades.
Μελισσεύς -έως: Meliseo (rey de Creta en el momento del nacimiento de Zeus).
Μερόπη, -ης: Mérope, hija de Atlante.
Μῆτις –ιος: Metis (diosa de la sabiduría y la astucia).
Μινύας  Ciudad de Orcómeno, Beocia.
Μυκῆναι -ῶν, αἱ: Micenas (ciudad de la región Argólida, patria de Agamenón).
Μνημοσύνη –ης: Mnemósine (madre de las nueve musas).
Νεμέου: Nemea, ciudad de la Argólide, en el Peloponeso, al igual que Tirinto y Nemea, ciudades famosas por los trabajos que allí llevó a cabo Heracles.
Νηρείς-ιδος ἡ Nereida, ninfas marinas hijas de Nereo y Doris.
Νιόβη-ης ἡ Níobe, hija de Tántalo y de Anfión.
Οἰάγρος –ου, ὁ: Eagro (padre de Orfeo y rey de Tracia).
Οἰδίπους, ποδος, ὁ: Edipo;
Οἰνόη –ης, ἡ: Enoe (ciudad de la región de Corinto).
Ὀλύμπος –ου, ὁ: Olimpo (el monte más alto de Grecia donde se dice que vivían los dioses).
Ὅμηρος –ου, ὁ: Homero (poeta griego autor de La Ilíada y La Odisea).
Ὄρθος, -ου, m.: Orto, el perro de Euritión.
Ὀρφεὺς-έως, ὁ: Orfeo (poeta y músico griego; al sonido de su voz y de su lira, los ríos suspendían su curso y las fieras se amansaban).
Οὐρανός –οῦ: Urano (padre de los Titanes).
Πάν, -νός: Pan, fauno que vive en el campo y las montañas.
Πανδώρα –ας, ἡ: Pandora (la primera mujer, fabricada por Hefesto).
Πανδροσείῳ Pandroso era hija de Cécrope y de Aglauros y era venerada en la acrópolis.
Παρνασός –οῦ: Parnaso (monte de la región griega de la Fócida consagrado a las Musas, protectoras de las artes).
Πελοποννήσος –ου, ὁ: Peloponeso.
Περίβοια, ας, ἡ: Peribea (esposa del rey de Corinto que recogió y educó a Edipo);
Περσεφόνη, ης: Perséfone, hija de Deméter y Zeus que fue raptada por  Plutón.
Πήγασος, ου: Pegaso.
Πηλέυς-εως ὁ Peleo, hijo de Eaco, rey de Egina y padre de Aquiles.
Πιερία –ας, ἡ: la Pieria (comarca de Macedonia, morada de las Musas).
Πλούτων –ονος: Plutón (dios de los infiernos).
Πόλυβος, ου, ὁ: Pólibo (rey de Corinto que educó a Edipo niño).
Πολυφόντης, ου, ὁ: Polifontes (hijo de Autófono uno de los cincuenta jefes tebanos que prepararon una emboscada a Tideo: un hijo de Peribea que casó en segundas nupcias tras la muerte de Pólibo).
Ποσειδῶν -ῶνος: Poseidón (dios del mar; hermano de Zeús lo ayudó a destronar a su padre Cronos).
Προῖτος: Προῖτος, ου: Preto, rey de Tirinto,  hermano de Acrisio.
Προμεθεύς -έως, ὁ: Prometeo (Titán creador y benefactor de los hombres).
Πύθων, ωνος: Pitón, la serpiente que mató Apolo. Luego su sacerdotisa se llamó así.
Πύρρα –ας, ἡ: Pirra.
Ῥέα –ας: Rea (mujer de Crono y madre de los dioses olímpicos).
Σεμέλη-ης ἡ hija de Cadmo, concibió a Dioniso de Zeus.
Σέριφος, ου: Sérifos,  isla pequeña situada en el mar Egeo.
Σθενὼ: Σθενώ, ους: Esteno.
Σιδῶν-ονος ἡ Sidón, ciudad fenicia.
Σίσυφος, -ου: Sísifo, padre de Glauco.
Σκυθικός –ή -όν: Escita (de Escitia, región comprendida entre el Danubio y el Mar Negro).
Στερόπης –ου: Estéropes.
Στύνφαλις –ιδος, ἡ: Estinfálide (lago de Arcadia).
Στυμφάλος –ου, ἡ: Estínfalo (ciudad de Arcadia).
Τάρταρος –ου: Tártaro (lugar subterráneo en el fondo de los Infiernos).
Ταρτησσός, -οῦ, m.: Tartesos.
Τειρεσίας, ου: Tiresias, célebre adivino de Tebas, al que había cegado Hera por  haberle sorprendido en el baño.
Tηθύς -ύος: Tetis (esposa de Océano).
Τηλεβόαι, ῶν: Teléboas, pueblo mítico  de Acarnania.
Τίρυνθι: Ciudad de la Argólide, famosa por sus murallas y por Heracles.
Τισιφόνη –ης: Tisífone.
Τιτάν -ᾶνος: Titán (cada uno de los dioses hijos de Urano y Gea).
Τυφῶν-ῶνος: Monstruo que luchó contra Zeus y, vencido, yace castigado bajo el volcán Etna que vomita su rabiosa lava.
Ὑάκινθος -ου, ὁ Jacinto (era un hermoso joven amado por el dios Apolo. Este y su amante estaban jugando a lanzarse el disco el uno al otro, cuando Apolo, para demostrar su poder e impresionar a Jacinto, lo lanzó con todas sus fuerzas. Jacinto, para impresionar a su vez a Apolo, intentó atraparlo, pero fue golpeado por el disco y cayó muerto; de la sangre derramada del joven  brotó la flor del jacinto).
Θριάσιον “Triásica” nombre de la llanura del demo del mismo nombre enAtenas.
Τρίτων –ωνος, ὁ: Tritón.
Τροίας –ας, ἡ: Troya (ciudad de la Tróade).
Φαέθων-οντος Faetonte, nombre que significa “el resplandeciente”
Φαληρεύς, -έως: de Falero, puerto de Atenas Φοίβη –ης: Febe.
Φθία –ας, ἡ: Ftía (ciudad de Tesalia).
Φωκίς, ίδος, ἡ: Fócide (región de Grecia entre Tesalia y Beocia. al norte del golfo de Corinto).
Χείρων-ονος ὁ, Quirón, nombre del centauro del monte Pelión, en Tesalia, hijo de Filyra y Cronos, protector y amigo de Peleo, enseña a su hijo Aquiles el arte de curar de Asclepio; presa de una herida incurable cambia su inmortalidad a Prometeo
Χίμαιρα, -ας: Quimera, monstruo al que se enfrentó Belerofonte
Χρυσάωρ: Ξρυσάωρ, όρος: Crisaor, padre de Gerión, que nació de la sangre de Medusa al ser decapitada por Perseo..
῾Υπερίων –ονος: Hiperión (padre de Helios y Selene).
Ὑψιπύλη, -ης: Hipsípila, mujer que gobernaba a las lemnias.
Ὠκεανός –οῦ: Océano (hijo de Urano y Gea, dios del mar).

Comments