REIKI / SHAMBALLA

Liečeniu Reiki sa môže naučiť každý - bez rozdielu viery, veku či vzdelania
je fajn vedieť pomôcť bez chemikálii :-)

                                    ilustračná fotka


Reiki je liečebný systém,

ktorý je veľmi účinný

a je tiež jednoduché ho používať.

Predstavuje jednu z najznámejších

foriem energetického liečenia,

pri ktorom sa neliečia iba príznaky ochorenia,

ale aj jeho príčina.

Reiki je schopnosť každého človeka

používať liečivú silu,

všadeprítomnú vesmírnu univerzálnu energiu,

nielen pre seba, ale i pre druhých.