Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Δημόσια Σχολή του Υπουργείου Παιδείας

Οι ειδικότητες που διδάσκονται στο ΙΕΚ Επιδαύρου είναι:
  • Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
  • Τεχνίτης Λιθοξόος -  Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης
  • Τεχνίτης Μελισσοκομίας
  • Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι για το ΔΙΕΚ ΕΚΟ Επιδαύρου θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση.

Τηλέφωνο σχολής 2753061330
Η λειτουργία του Δημόσιου ΙΕΚ Επιδαύρου ΕΚΟ από την Δευτέρα 04/09/2017 θα είναι απογευματινή. 
Ώρες εξυπηρέτησης 14:00 έως 19:00.
 Ακολουθήστε μας στο facebookComments