โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฟาน

 

เสียงอ่านหนังสือ โอวาทสี่ของท่านเหลียวฟาน กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1โอวาทข้อที่ 1 การสร้างอนาคต (52.70 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 โอวาทข้อที่ 2 วิธีแก้ไขความผิดพลาด (53.78 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 โอวาทข้อที่ 3 วิธีสร้างความดี (51.97 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4โอวาทข้อที่ 4 ความถ่อมตน (40.36 MB)

Comments