เอาของเก่ามาเล่าใหม่

 

เอาของเขามาเล่าใหม่ -นิทานสำหรับผู้ใหญ่ เรื่องสั้น ข้อคิดดีๆ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 JZ01-ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย128.mp3 (5.04 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 JZ02-ก้อนหินวิเศษ128.mp3 (2.76 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 JZ03-ความมหัศจรรย์ของกบ128.mp3 (2.69 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 JZ04หม้อดินใบร้าว128.mp3 (3.06 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5JZ05ลาแก่และบ่อดิน128.mp3 (2.51 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 JZ06-ชาวประมงกับนักลงทุน128.mp3 (4.49 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 JZ07-เกมส์ความรัก128.mp3 (2.17 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8JZ08สิ่งมหัศจรรย์ของโลก128.mp3 (2.52 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 JZ09-ของขวัญ128.mp3 (5.34 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10JZ12-นิทานเซน-กบกับมะเขือ128.mp3 (4.02 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 JZ13-เตือนภัยไมโครเวฟ128.mp3 (3.44 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12 JZ14-ก่อนแม่จะสิ้นใจ64.mp3 (7.91 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13JZ10-กรรมตามสนอง128.mp3 (6.51 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 JZ11-กรรมเรื่องคู่128.mp3 (4.88 MB)

Comments