ธรรมนิยายเรื่องทศชาติชาดก

 

ทศชาติชาดก กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 01 พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่ 1.mp3 (3.94 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 02 พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่ 2.mp3 (3.68 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 03 พระชาติที่ 2 พระมหาชนก.mp3 (6.98 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 04 พระชาติที่ 3 พระสุวรรณสาม.mp3 (5.88 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 05 พระชาติที่ 4 พระเนมิราช.mp3 (5.33 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 06 พระชาติที่ 5 พระมโหสถ.mp3 (5.55 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 07 พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 1.mp3 (5.67 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 08 พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 2.mp3 (5.55 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 09 พระชาติที่ 7 พระจันทกุมาร.mp3 (6.76 MB)

 ฟังออนไลน์ :

910 พระชาติที่ 8 พระพรหมนารถ.mp3 (6.30 MB)

 ฟังออนไลน์ :

1011 พระชาติที่ 9 พระวิฑูร ตอนที่ 1.mp3 (4.30 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 12 พระชาติที่ 9 พระวิฑูร ตอนที่ 2.mp3 (5.54 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12 13 พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 1.mp3 (6.41 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 14 พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 2.mp3 (5.98 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 15 พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 3.mp3 (6.31 MB)

Comments