ทางของชีวิต1-4

รายการเสียงหนังสือเรื่องทางเดินของชีวิต บทประพันธ์โดย อ.วิศิน อินทสระ

ฟังออนไลน์ :

01 ทางชีวิต เล่ม1.mp3 (13.55 MB)

ฟังออนไลน์ :

02 ทางชีวิต เล่ม2.mp3 (11.79 MB)

ฟังออนไลน์ :

03 ทางชีวิต เล่ม3.mp3 (12.79 MB)

ฟังออนไลน์ :

04 ทางชีวิต เล่ม4.mp3 (13.73 MB)

เสียงอ่านหนังสือ ทางชีวิต เล่มที่ 1-4
จากปลายปากกา ธรรมลิขิต วศิน อินทสระ
เสียงอ่านโดย คุณสวัสดิ์ อมรสิทธิ์


ทางชีวิต ๑คงมีหลายครั้งที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ โดดเดี่ยว อ้างว้าง สับสน หม่นหมอง ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตดี เหมือนคนที่กำลังหลงป่า เดินคลำเปะปะอยู่ในความมืด ครั้นเราได้เห็นแสงไฟเพียงริบหรี่ ก็ช่วยให้กำลังใจของเราเพิ่มขึ้นมากมาย...
แสงไฟเป็นกำลังใจให้คนหลงป่าอย่างไร ข้อคิดในหนังสือ ทางชีวิต ๑ ก็จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับคนหลงชีวิต ให้ได้เข้าใจและเห็นทางชีวิตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อออกจากความทุกข์ร้อน ได้พบกับความสงบสุขและร่มเย็นแห่งชีวิตที่แท้จริง


ทางชีวิต ๒ทางชีวิต ๒ หนังสือภาคต่อจาก ทางชีวิต๑ ที่จะเป็นเสมือนแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของคนทั่วไป ที่อาจกำลังหลงทาง ด้วยอำนาจแห่งกิเลสที่ชักจูงให้ดำเนินทางผิดไป
ทางชีวิต๒ เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สามารถศึกษาและเข้าใจได้ง่าย ด้วยอรรถาธิบายที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัด ผู้อ่าน สามารถนำไปเป็นคู่มือหรือเป็นโคมไฟส่องนำทางให้กับชีวิต เพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นอย่างแท้จริงจะได้บังเกิดขึ้นกับผู้อ่านทุกคน


ทางชีวิต ๓สารบัญ
- กลัวบาป กล้าบุญ
- การฝึกตน
- ความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึง
- ฯลฯ


ทางชีวิต ๔
ก่อสุขให้ตนเองและผู้อื่นด้วยทาน ไม่ก่อทุกข์แก่ผู้อื่นและตนเองด้วยศีล พ้นสุขพ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้ด้วยภาวนา กาย วาจา ใจ สะอาดด้วยศีล กาย วาจา ใจ สงบด้วยสมาธิ ใจสว่างได้ด้วยปัญญา
ทางชีวิต๔ เล่มสุดท้ายในหนังสือชุด ทางชีวิต ที่จะนำผู้อ่านเข้าไปพบแสงสว่างด้วยตัวอักษรของพระธรรมคำสอนใน พุทธศาสนา ชีวิตที่มืดมน หรืออาจกำลังหลงทางอยู่ “ทางชีวิต ๔” จะช่วยคุณตามหาเส้นทางที่ถูกนำไปสู่ชีวิตที่สงบสุขด้วยแสงสว่าง แห่งธรรมได้เป็นอย่างดี
credit : hs6kjg1***กำลังอัพโหลด***

Comments