เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม1

เสียงอ่านหนังสือ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๑
ผู้แต่ง ดังตฤณ

http://dungtrin.com/prepare/index_flash7.html#book01

* Click เลือกบทที่ต้องการรับฟัง online *
* หรือ Download เสียงอ่านหนังสือทั้งเล่มได้ ที่นี่ ค่ะ*

Comments