เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม 2

เสียงอ่านหนังสือ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๒
ผู้แต่ง ดังตฤณ

http://dungtrin.com/prepare/index_flash7.html#book02

* Click เลือกบทที่ต้องการรับฟัง *
ยังอ่านไม่ครบทุกบท จะอ่านแล้วทยอยมาลงเรื่อยๆนะคะ :)
Comments