พุทธโอวาทก่อนปริพนิพพาน

Artist: เสียงอ่านหนังสือ บรรยายโดย...พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 ฟังออนไลน์ :

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ดาวน์โหลดกดที่นี่(84.15MB)


พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน.pdf (1.81 MB
Comments