เสียงหนังสือเรื่องความจริงจากความลวงหนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามของคุณที่ว่า วิปัสสนาคืออะไร รูปและนามคืออะไร และวิพากษ์การปฏิบัติแบบต่างๆกรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1001_คำนำ.mp3 (212.1 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 001_นำเรื่อง(สั้น).mp3 (164.1 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 002.mp3 (8.35 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 003.mp3 (8.87 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 004.mp3 (7.38 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 005.mp3 (8.47 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 006.mp3 (11.41 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 007.mp3 (11.11 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 008.mp3 (8.38 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10009.mp3 (10.61 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 010.mp3 (8.51 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12 011.mp3 (9.11 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 012.mp3 (9.00 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14013.mp3 (6.33 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 014.mp3 (11.04 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16 015.mp3 (7.01 )

Comments