เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

 

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1Intro 1 (Intro ซีดีเสียง).mp3 (550.7 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 Intro 2 (รายละเอียดหนังสือ).mp3 (571.5 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3คำนำ 1 (ดังตฤณ).mp3 (740.7 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 คำนำ 2 (สนพ. & คำนิยม).mp3 (1.04 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 สารบัญ.mp3 (227.4 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6ปฐมบรรพ - เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร.mp3 (847.8 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 บทที่ ๑ - ใครเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องกรรม.mp3 (5.34 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

808 บทที่ ๒ - เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์.mp3 (5.96 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 บทที่ ๓ - เหตุใดจึงเป็นหญิงเป็นชาย.mp3 (5.83 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 บทที่ ๔ - เหตุใดจึงเป็นผู้มีรูปงาม.mp3 (10.68 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11บทที่ ๕ - เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย.mp3 (9.62 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12 บทที่ ๖ - เหตุใดจึงมีสติปัญญามาก.mp3 (7.33 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 สรุปปฐมบรรพ.mp3 (653.4 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 ทุติยบรรพ – ตายแล้วไปไหนได้บ้าง.mp3 (1.37 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 บทที่ ๗ - สัจจะเกี่ยวกับความตาย.mp3 (15.80 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16บทที่ ๘ - สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในภพภูมิต่างๆ.mp3 (10.27 MB)

 ฟังออนไลน์ :

17สรุปทุติยบรรพ.mp3 (518.3 KB,)

 ฟังออนไลน์ :

18 ตติยบรรพ – ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี.mp3 (933.1 KB)

 ฟังออนไลน์ :

19 บทที่ ๙ - คำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต.mp3 (4.17 MB)

 ฟังออนไลน์ :

20 บทที่ ๑๐ - วิชารู้ตามจริง.mp3 (7.92 MB, )

คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

21 สรุปตติยบรรพ.mp3 (656.6 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

22 บทส่งท้าย.mp3 (515.4 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

23 รายการ คืนพิเศษ คนพิเศษ ทาง FM.106.5 สัมภาษณ์ ดังตฤณ ช่วงที่ 1.mp3 (3.64 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

24 รายการ คืนพิเศษ คนพิเศษ ทาง FM.106.5 สัมภาษณ์ ดังตฤณ ช่วงที่ 2.mp3 (3.37 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

25 รายการ คืนพิเศษ คนพิเศษ ทาง FM.106.5 สัมภาษณ์ ดังตฤณ ช่วงที่ 3.mp3 (3.84 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

26 รายการ คืนพิเศษ คนพิเศษ ทาง FM.106.5 สัมภาษณ์ ดังตฤณ ช่วงที่ 4.mp3 (3.42 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

27 รายการ คืนพิเศษ คนพิเศษ ทาง FM.106.5 สัมภาษณ์ ดังตฤณ ช่วงที่ 5.mp3 (3.84 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

28 รายการ คืนพิเศษ คนพิเศษ ทาง FM.106.5 สัมภาษณ์ ดังตฤณ ช่วงที่ 6.mp3 (3.87 MB)

Comments