เรื่องวัฏจักรชีวิต ตอนที่ 1

Artist: อ.สุทัสสา อ่อนค้อม (วัฏจักรชีวิต)

 ฟังออนไลน์ :

01วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.58MB)


 ฟังออนไลน์ :

02วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.51 MB)

 ฟังออนไลน์ :

03วัฏจักรดาวน์โหลดกดที่นี่(6.04MB)

 ฟังออนไลน์ :

04วัฏจักรดาวน์โหลดกดที่นี่(6.25MB)

 ฟังออนไลน์ :

05วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.83MB)

 ฟังออนไลน์ :

06วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.91MB)

 ฟังออนไลน์ :

07วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.11MB)

 ฟังออนไลน์ :

08วัฏจักรชีวิต ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.81 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09วัฏจักรดาวน์โหลดกดที่นี่(5.64 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.68 MB)

 ฟังออนไลน์ :

11วัฏจักรดาวน์โหลดกดที่นี่(5.43 MB)

 ฟังออนไลน์ :

12วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.35 MB)

 ฟังออนไลน์ :

13วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.93 MB)

 ฟังออนไลน์ :

14วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.47 MB)

 ฟังออนไลน์ :

15วัฏจักรดาวน์โหลดกดที่นี่(6.18 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16วัฏจักรดาวน์โหลดกดที่นี่(6.21 MB)

 ฟังออนไลน์ :

17วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.24 MB)

 ฟังออนไลน์ :

18วัฏจักร
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.31 MB)

 ฟังออนไลน์ :

19วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.65 MB)

 ฟังออนไลน์ :

20 วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.38 MB)

 ฟังออนไลน์ :

21วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.41 MB)

 ฟังออนไลน์ :

22วัฏจักร
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.22 MB)

 ฟังออนไลน์ :

23วัฏจักรดาวน์โหลดกดที่นี่(5.74 MB)

 ฟังออนไลน์ :

24วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.62mb)

 ฟังออนไลน์ :

25วัฏจักร ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.76 MB)
วัฏจักรชีวิต
อ.สุทัสสา อ่อนค้อม

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ ในเรื่องของวัฏจักรชีวิต โดยได้จัดเรียงเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะแก่ระดับของพุทธศาสนิกชน เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง


สารบัญ


1. เพื่อนแท้
2. เหนือฟ้ายังมีฟ้า
3. ดอกเบี้ยกรรม
4. เดรัจฉานวิชา
5. ลมหายใจกลายเป็นตัวหนังสือ
6. พระอรเห
7. หกสิบกับเจ็ดสิบสอง
8. น้ำมันหมด
9. บุญสูงสุด
10. คุณหญิงปทุมทิพย์
...ฯลฯ...


Comments