พุทธประวัติ

 

พุทธประวัติ พุทธทาสภิกขุ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

Artist: พุทธประวัติ พุทธทาสภิกขุ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1พระมหากัสสปะ ผู้เลิศทางธุดงค์ (13.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 พระมหาโมคคัลลานะ ผู้เลิศทางฤทธิ์ (22.96 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 "> พุทธประวัติ 1 - พุทธทาสภิกขุ.mp3 (10.19 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 พุทธประวัติ 2 - พุทธทาสภิกขุ.mp3 (9.44 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 พุทธประวัติ 3 - พุทธทาสภิกขุ.mp3 (10.13 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 พุทธประวัติ 4 - พุทธทาสภิกขุ.mp3 (9.96 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 พุทธประวัติ 5 - พุทธทาสภิกขุ.mp3 (9.68 MB)

Comments