พระเตมีย์ใบ้และพระมหาชนก

Artist: มหาชาดก (ทศชาติ) โดย หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
Album: ชาติที่ 1 เตมีย์ใบ้

 ฟังออนไลน์ :

01.พระเตมีย์ใบ้ ม้วน 1 หน้า A ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.60 MB)


 ฟังออนไลน์ :

02.พระเตมีย์ใบ้ ม้วน 1 หน้า Bดาวน์โหลดกดที่นี่( 6.28 MB)

 ฟังออนไลน์ :

03.พระเตมีย์ใบ้ ม้วน 2 หน้า Aดาวน์โหลดกดที่นี่(6.25 MB)

 ฟังออนไลน์ :

04.พระเตมีย์ใบ้ ม้วน 2 หน้า B ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.49 MB)

 ฟังออนไลน์ :

05.พระเตมีย์ใบ้ ม้วน 3 หน้า A ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.52 MB)

 
 
Artist: มหาชาดก (ทศชาติ) โดย หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
Album: ชาติที่ 2 พระมหาชนก

 ฟังออนไลน์ :

01.พระมหาชนก ม้วน 1 หน้า A ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.41 MB)

 ฟังออนไลน์ :

02.พระมหาชนก ม้วน 1 หน้า Bดาวน์โหลดกดที่นี่(6.46 MB)

 ฟังออนไลน์ :

03.พระมหาชนก ม้วน 2 หน้า A ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.50 MB)

 ฟังออนไลน์ :

04.พระมหาชนก ม้วน 2 หน้า Bดาวน์โหลดกดที่นี่(6.65 MB)

 ฟังออนไลน์ :

05.พระมหาชนก ม้วน 3 หน้า A ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.50 MB)

 ฟังออนไลน์ :

06.พระมหาชนก ม้วน 3 หน้า Bดาวน์โหลดกดที่นี่(6.36 MB)

 ฟังออนไลน์ :

07.พระมหาชนก ม้วน 4 หน้า A ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.53 MB)

 ฟังออนไลน์ :

08.พระมหาชนก ม้วน 4 หน้า B ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.40 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09.พระมหาชนก ม้วน 5 หน้า A ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.52 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10.พระมหาชนก ม้วน 5 หน้า B ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.50 MB)


 ฟังออนไลน์ :

11.พระมหาชนก ม้วน 6 หน้า Aดาวน์โหลดกดที่นี่(6.63 MB)

 ฟังออนไลน์ :

12.พระมหาชนก ม้วน 6 หน้า Bดาวน์โหลดกดที่นี่(6.74 MB)

Comments