นิทานธรรมชุดที่ 2

 คลิกฟังออนไลน์นิทานธรรมเรื่องภัยของกา :
1
 คลิกฟังออนไลน์ มนต์เรียกเงิน :
2
 คลิกฟังออนไลน์มะม่วงขม :
3
 คลิกฟังออนไลน์ม้านักรบ :
4
 คลิกฟังออนไลน์ มิตรแท้ของเจ้าชาย :
5
 คลิกฟังออนไลน์รักกลางป่า :
6
 คลิกฟังออนไลน์เ ราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอก :
7
 คลิกฟังออนไลน์ ฤาษีกับพระราชา:
8
 คลิกฟังออนไลน์ ลิงขโมยสร้อย:
9
 คลิกฟังออนไลน์ลิงเจ้าปัญญา :
10
 คลิกฟังออนไลน์ลิงยอดกตัญญู :
. 11
 คลิกฟังออนไลน์ลูกกวางสองพี่น้อง :
12
 คลิกฟังออนไลน์วัวเจ้าพลัง:
13
 คลิกฟังออนไลน์วัวดำยอดกตัญญู :
014
 คลิกฟังออนไลน์ ศิษย์คิดล้างครู:
15
 คลิกฟังออนไลน์ศิษย์ผู้เกียจคร้าน :
16
 คลิกฟังออนไลน์ สงบไว้เมื่อภัยมา:
17
 คลิกฟังออนไลน์ สัตว์สามสหาย:
18
 คลิกฟังออนไลน์สุนัขผู้กล้าหาร :
19
 คลิกฟังออนไลน์เสนาบดีขี้โกง :
20
 คลิกฟังออนไลน์เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย :
21
 คลิกฟังออนไลน์หงส์ทองให้ลาภ :
22
 คลิกฟังออนไลน์หงส์เลือกคู่ :
23
 คลิกฟังออนไลน์หนูฆาแมว :
24
 คลิกฟังออนไลน์หนูตายนำโชค :
25
 คลิกฟังออนไลน์ หมาจิ้งจอกผู้เหิมเกริม:
26
 คลิกฟังออนไลน์หมูเจ้าสำราญ :
27
 คลิกฟังออนไลน์ พ่อค้าสองตระกูล:
28
 คลิกฟังออนไลน์แพะระลึกชาติ :
Comments