มิลินทปัณหา ตอนที่ 3

Artist: มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ รวบรวมโดย วัฒนไชย

 ฟังออนไลน์ :

04-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.64MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.88 MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.73MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.69MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.09MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.85MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-07 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(9.50MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.67 MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-09 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.36 MB)

 ฟังออนไลน์ :

04-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ 2
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.26 MB)04 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ตอนที่ ๖
.....ตอนที่ ๖ (ปัญหาที่ ๑ - ๕)

.....ตอนที่ ๗ (ปัญหาที่ ๖ ๙)


04-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๑ ถามความสืบต่อแห่งธรรม /สรุปความ
04-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๒ ถามความรู้สึกของผู้ไม่เกิดอีก
04-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๓ถามที่ดับปัญญา
04-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ อุปมาผู้จุดประทีป /อุปมาการเขียนเลข /อุปมาโอ่งน้ำ /อุปมารากยา /อุปมาผู้ถือลูกธนู
04-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๔ถามเรื่องปรินิพพาน /สรุปความ
04-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๕ถามเรื่องสุขเวทนา / อุปมาก้อนเหล็กแดงและหิมะ /สรุปความ
04-07 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๖ ถามการถือกําเนิดแห่งนามรูป / อุปมาด้วยผลมะม่วง /อุปมาด้วยไฟไหม้
04-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ อุปมาด้วยประทีป / อุปมาเรื่องหมั้นเด็กหญิง /อุปมาด้วยนมสด / อธิบาย
04-09 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๗ถามการเกิดอีกแห่งพระนาคเสน / อธิบาย
04-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๘ถามเรื่องนามรูป
04-11 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๙ถามเรื่องกาลนานยืดยาว


ที่มาเว็บพลังจิต
Comments