มิลินทปัณหาตอนที่ 2

Artist: มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ รวบรวมโดย วัฒนไชย

 ฟังออนไลน์ :

03-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(14.56MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.63 MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.53MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.67MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.68MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.44MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-07 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.03MB)

ที่มาเว็บพลังจิต

 ฟังออนไลน์ :

03-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.13 MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-09 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.73 MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.98 MB)

 ฟังออนไลน์ :

03-00 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.79 MB)

03 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ของพี่กบ

03-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๑ ถามชื่อ
03-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๒ ถามพรรษา
03-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๓ ถามลองปัญญา
03-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๔ ปัญหาของอันตกายอํามาตย์
03-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องบรรพชา
ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องปฏิสนธิ เกิด
03-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๗ ถามเรื่องมนสิการ การกําหนดจิต
ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องลักษณะมนสิการ
ปัญหาที่ ๙ ถามลักษณะศีล
03-07 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๑๐ ถามลักษณะศรัทธา
03-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๑๑ ถามลักษณะวิริยะ
03-09 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๑๒ ถามลักษณะสติ
03-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ 1 ปัญหาที่ ๑๓ ถามลักษณะสมาธิ
ปัญหาที่ ๑๔ ถามลักษณะปัญญา
ปัญหาที่ ๑๕ ถามหน้าที่แห่งธรรมต่างๆ กัน


ที่มาเว็บพลังจิต
Comments