ความหลงในสงสาร

Artist: เสียงอ่านหนังสือ ความหลงในสงสาร โดยสุทัสสา อ่อนค้อม
Album:

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 000 ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.24MB)


 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 001ดาวน์โหลดกดที่นี่( 6.09MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 002ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.36MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 003ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.14 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 004 ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.92 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 005 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.09MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 006ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.53 )

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 007 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.03MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 008 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.09 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 009 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.01MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 010ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.23 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 011 ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.91 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 012 ดาวน์โหลดกดที่นี่( 5.67 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 013 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.03 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 014 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.18MB)


 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 015ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.56 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 016ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.76 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 017ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.81 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 018 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.64 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 019 ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.24 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 020ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.49 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 021 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.73MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 022 ดาวน์โหลดกดที่นี่( 6.46 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 023 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.65MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 024ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.06 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 025 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.05 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 026 ดาวน์โหลดกดที่นี่( 6.29 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 027 ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.41 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ความหลงในสงสาร 028 ดาวน์โหลดกดที่นี่( 6.29 MB)

ความหลงในสงสาร
โดย สุทัสสา อ่อนค้อม
พบกับธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ จิตธมฺโม) เหตุในเล่มเป็นช่วงที่พระเดชพระคุณสมัยที่ยังเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ได้พบ กับหลวงพ่อในป่าและพระภิกษุสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื้อหาตอนต้นจะเป็นบทสนทนาซึ่งเผยความจริงเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่พระครูเจริญเดินทางไปอินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนีย สถานมากมาย พร้อมเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนาที่คุณไม่ควรพลาด

1. พระอรหันต์สามองค์
2. พระเถรเจ้า
3. นามไหฮอง
4. พระยอดธง
5. ลิเกโรงใหญ่
6. สองพี่น้อง
7. พระสังฆราชศรี
8. ภาระอันยิ่งใหญ่
9. วิสุทธิเทพ
10. สารพันปัญหา
...ฯลฯ...credit :dragon69

อ่านเนื้อหาแบบออนไลน์ได้ที่
http://www.sudassa.com/lhongsongsarn.htmlComments