คิดจากความว่าง

เสียงอ่านหนังสือ คิดจากความว่าง เล่ม ๑
ผู้แต่ง ดังตฤณ


http://dungtrin.com/empty/

* Click เลือกบทที่ต้องการรับฟัง online ค่ะ *
* หรือ Download เสียงอ่านหนังสือทั้งเล่มได้ ที่นี่ ค่ะ*Comments