คำสอนของฮวงโป

 

คำสอนฮวงโป กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

Artist: แปล ท่านพุทธทาสภิกขุ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1๑.ฮวงโป1.mp3 (13.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 ๒.ฮวงโป2.mp3 (13.73 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 ๓.ฮวงโป3.mp3 (13.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 ๔.ฮวงโป4.mp3 (12.93 MB)

คำสอนฮวงโป ฉบับภาษาไทย
ได้รับการแปลโดยท่านพุทธทาสภิกขุ
บันทึกเสียงโดยธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม

Comments