ธรรมนิยายเรื่องแสงเทียน

Artist: เสียงอ่านหนังสือ ธรรมนิยาย แสงเทียน บทประพันธ์ของวิศิน อินทสระ ให้เสียงโดยธรรมทัศสมาคม

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 1 รอยจารึกจากดวงใจ ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.52MB)


 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 2 บทเรียนจากชีวิต ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.87 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 3ร่มธรรม ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.15MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 4 ปิยวิปโยค. ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.88MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 5สวนดอกไม้ ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.70 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 6 ถ่านไฟเก่า ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.28 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่7 มงกุฏเพชรและหมวกฟาง ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.87MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 8 เหมือนมารดาผู้ให้เกิด ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.63MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่9 ผู้ฝึกตน. ดาวน์โหลดกดที่นี่( 2.47MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 10 โคหาย ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.24MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 11 ไปตายดาบหน้าดาวน์โหลดกดที่นี่(3.30 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 12 ห้านักศึกษาตักกสิลา ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.62 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 13 ห้านักศึกษาตักกสิลา. ดาวน์โหลดกดที่นี่( 2.90 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 14 ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.52 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 15 โควินท์ผู้สิ้นรัก ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.37MB)


 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่16 กรุณานุภาพดาวน์โหลดกดที่นี่(3.66 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่17 ปัทมาผู้น่ารัก.ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.06MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่18 ปรัญชาทางพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.54MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 19 มโนปณิธาน ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.21 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 20 ผู้เจียมตน ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.97MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่21 พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.22MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 22 ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป. ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.80MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 23 อดีตกรรมของเปรตนั้น. ดาวน์โหลดกดที่นี่( 2.69MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 24 ความรู้ของคนพาล ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.13 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 25 ได้รับสาธุการจากพระศาสดา ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.98 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 26ผลกรรม ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.20 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 27 ผู้เลิศทางธุดงคคุณ. ดาวน์โหลดกดที่นี่( 6.06MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 28 ผู้เลิศทางศัทธา. ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.46 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 29 ผู้ใคร่ต่อการศึกษา ดาวน์โหลดกดที่นี่( 5.95MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 30 ผู้สละราชสมบัติ ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.23 MB)

Comments