ผู้สละโลก

Artist: เสียงอ่านหนังสือ ผู้สละโลก บทประพันธ์ของวิศิน อินทสระ ให้เสียงโดยธรรมทัศสมาคม

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 1 หญ้าสดในทะเลทราย ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.13MB)


 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 2บัวเหนือน้ำ ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.04 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 3 ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้ ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.15MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 4ปลดแอก ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.33MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 5 มอบตนให้แก่ธรรม ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.59 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 6 กรรมบังไว้ ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.15MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่7 ปุพเพปณิธาน ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.71MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 8 เหมือนมารดาผู้ให้เกิด ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.70MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่9 บรรลือสีหนาท ดาวน์โหลดกดที่นี่( 2.77MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 10 ทุกข์ในรูปแห่งสุข. ดาวน์โหลดกดที่นี่( 2.61MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 11 พระธรรมเสนาบดีกับซัมพุปริพพาชิกา.ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.58 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 12 อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.37 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 13 นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภสักการะ ดาวน์โหลดกดที่นี่( 3.20 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 14 ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.68 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 15 เรวัตกุมารกับโลกียสุข ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.76MB)


 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่16 สงเคราะห์ญาติด้วยน้ำใจอันงามดาวน์โหลดกดที่นี่(3.93 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่17 พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมกถึกดาวน์โหลดกดที่นี่(2.81MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่18 กับพระสุธรรมเถระ ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.54MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 19 ผู้มีจิตเสมอในชนทั้งปวง ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.97 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 20 ผู้เจียมตน ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.97MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่21 พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.22MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 22 ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป. ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.80MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 23 อดีตกรรมของเปรตนั้น. ดาวน์โหลดกดที่นี่( 2.69MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 24 ความรู้ของคนพาล ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.13 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 25 ได้รับสาธุการจากพระศาสดา ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.98 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 26ผลกรรม ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.20 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 27 ผู้เลิศทางธุดงคคุณ. ดาวน์โหลดกดที่นี่( 6.06MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 28 ผู้เลิศทางศัทธา. ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.46 MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 29 ผู้ใคร่ต่อการศึกษา ดาวน์โหลดกดที่นี่( 5.95MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 30 ผู้สละราชสมบัติ ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.23 MB)

Comments