หน้าแรก


 

 

 

 เว็บไชด์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นหา  ข้อมูลหรือเป็นแหล่งข้อมูลทางสถานีวิทยุ เท่านั้น และยังเป็นประดุจดังห้องหนังสือที่ปรัชญาทางศาสนาและคติชีวิตต่อท่านผู้รับฟัง ทั้งหลาย  ที่ไม่ชอบในการอ่านหนังสือ แต่ชอบในการฟัง  จึงจะเป็นประโชน์ต่อสาธารณะอีกมากมาย  เป็นคลังความรู้ของนักปราชญ์ทั้งหลาย  และเป็นฐานข้อมูลในการออกอากาศอีกทางหนึ่ง  ดังนั้นจึงขออนุโมทนากับแหล่งข้อมูลต่างไว้ ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ

 
 

 
 
 
 
 

 

คลิกฟังเสียง
01 บทที่ 1 ทางเอก
02 บทที่ 2 การละสักกายทิฏฐิ
03 บทที่ 3 ทางผิดที่ติดตาย
04 บทที่ 4 จากต้นสายถึงปลายทาง
      - คำนำ
05 บทที่ 4 จากต้นสายถึงปลายทาง
      - ความหมายของปัญญา
06 บทที่ 4 จากต้นสายถึงปลายทาง
      - เหตุใกล้ให้เกิดปัญญา
07 บทที่ 4 จากต้นสายถึงปลายทาง
      - จากต้นทางถึงปลายทางของการปฏิบัติ
08 บทที่ 5 หัวใจกรรมฐาน
      - ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง
09 บทที่ 5 หัวใจกรรมฐาน
      - สมมุติบัญญัติปิดบังปรมัติ
10 บทที่ 5 หัวใจกรรมฐาน
      - วิธีการรู้รูปนามเพื่อให้เกิดปัญญา
11 บทที่ 6 เรื่องของพระใบลานเปล่า
12 บทที่ 7 สุญญตา
13 บทที่ 8 ของฝาก
 

http://www.watphut.blogspot.com/