*สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

 
 ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  
 
นี้มีทั้งหมด 20 ตอนค่ะ
 
 
 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 

   สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เป็นแฟนหนังสือของคุณสุทัสสาอ่อนค้อม ในชุดต่างๆ  เช่น มักกะลีผล นารีผล และชุดนี้คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยจะนำเค้าโครงเรื่องจากอัตตะชีวประวัติของพระราชสิงหบุราจารย์ นำมาเล่าในเชิงพรรณาความให้ความรู้และสาระมากๆนะครับ   ธรรมนิยาย อิงชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม  (หลวงพ่อจรัญ  วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี ) ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ชุดนี้ เป็นผลงานการประพันธ์ของ อาจารย์สุทัสสา อ่อนค้อม โดยท่านอาจารย์สุทัสสา ประพันธ์โดยอ้างอิงจากเรื่องชีวประวัติจริงของหลวงพ่อจรัญ และสอดแทรกคติธรรมจากการสอนวิปัสนากรรมฐาน  ประสบการณ์การช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตและกฎแห่งกรรรมของบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อในการลุผ่านกรรมที่กำลังสนองผล

เนื้อเรื่องดำเนินสนุก สนาน สลับสับเปลี่ยนกฎแห่งกรรม และอุปนิสัยของบุคคลต่างๆ ที่ต้องชดใช้กรรม และยังประกอบด้วยต้นสายปลายเหตุแห่งกรรมนั้นๆ อีกด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านลองรับฟังธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ชุดนี้ เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดแก่กฎแห่งกรรม และมีแรงจูงใจให้รีบสร้างและปฎิบัติรรมเพื่อสร้างบารมีให้เกิดแก่ตน เพื่อหลุดพ้นวัฎสังขารในเร็ววัน ไม่ภพชาตินี้ก็ภพชาติหน้า หากยังขวนขวายแล้วในทางธรรม คงไม่พลัดหลงไปในทางอบายภูมิเป็นแน่แท้... ขออนุโมทนาสาธุ กับทุกท่าน และอนุโมสาธุกับคุณสุทัสสาที่ได้รังสรรค์ผลงานที่ดีงาม มาให้สังคมได้มีศีลมีธรรมในจิตใจได้บ้าง เพราะคนปัจจุบันนี้มักจะก่อกรรมทำเข็ญแก่ผู้อื่นโดยไม่กลัวเกรงบาปกรรมใดๆเลย

  สารบัญ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  1

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  2

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  3

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  4

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  5

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  6

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  7

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  8

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  9

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  10

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  11

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  12

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  13

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  14

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  15

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  16

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  17

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  18

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  19

     สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ตอนที่  20  (จบบริบูรณ์)

ด้วยรัก/จากใจ..คนรักการอ่านและฟังเรื่องบาปบุญ
 
 

Comments