3. Salasanat ja kryptaus


 1. Mitä kahta tapaa salasanojen käytössä käytetään?
 2. Miten ne eroavat? Kumpi on turvallisempi tapa?
 3. Materiaalissa puhuttiin hajautusmenetelmästä (Hashing), mitä se tarkoittaa ja miten se toimii?
 4. Miksi moderneiden tietojärjestelmien tietomurrot eivät ole yleensä niin pahoja, kun mediassa annetaan ymmärtää?
 5. Miten salasanoja voidaan murtaa?
 6. Mitä ongelmia Hashista on?
 7. Miksi salasanan ei kannata olla mistään tunnetusta kielestä?
 8. Mitkä tekijät tekevät salasanasta hyvän (neljä kohtaa)?
 9. Mitä käytännön eroa on sillä, onko salasanassa 4 merkkiä vai 7 merkkiä?
 10. Käytämme päivittäin useita kirjautumista vaativaa palvelua. Miten salasanoja kannattaa hallita?
 11. Mitä on kryptaus?
 12. Miten kryptaus toimii?
 13. Mitä ongelmia kryptauksella on?
 14. Mitä tietoja kannattaa kuitenkin kryptata ja milloin?
Comments