Opintokokonaisuuden suorittaminen

Tehtävien palauttaminen

Asenna itsellesi tehtävien palautuspalvelu Googlen pilveen. Tarkemmin sanottuna Google Driveen.

  1. Luo Google Driveen uusi kansio, jonka nimi on muotoa RYHMÄTUNNUS_ETUNIMI_SUKUNIMI
    • Esim: "DATP15SAG_Matti_Seise"
    • mikäli et halua opintoihisi käyttää omaa henkilökohtaista tiliäsi, voit sitoa uuden tunnuksen myös omnian sähköpostiin. ( Ohje )
  2. Jaa luomasi kansio opettajallesi. Opettajallesi riittää oikeuksiksi "voi tarkastella dokumentteja".
    •  Aina kun saat tehtävän valmiiksi, siirrä se kansioon, jolloin opettajasi voi tarkastella tehtäväsi.
Harjoitustyö
Opintokokonaisuus suoritetaan tekemällä tehtävät tunneilla sekö toteuttamalla opintojakson lopussa harjoitustyön. Harjoitustyöprojektissa opiskelijan opintojaksossa opituttu osaaminen kasataan yhteen. Harjoitusprojektissa opiskelija toteuttaa kuvitteellisen yrityksen. Opiskelija valitsee yritykselleen yritysmuodon, luo yritykselle liiketoimintasuunnitelman sekä markkinointimateriaalin. Opiskelija suunnittelee yritykselleen visuaalisen ilmeen ja toteuttaa yritykselle verkkosivut.

Harjoitustyö arvioidaan arvosanalla hyväksytty / täydennettävä. Harjoitustyön tulee olla valmiina jakson viimeisenä perjantaina klo 23.59.

Näyttö
Opintokokonaisuus arvioidaan näytön perusteella. Näyttö suoritetaan työssäoppimisjaksolla. 


Aikataulu
Opintojakso kestää 10 viikkoa. Viikkokohtainen ohjelma:

Viikko 1: Tutustuminen aiheeseen
Viikot 2-3: Verkkosivujen toteuttaminen (HTML, CSS, JavaScript kirjastoiden käyttäminen)
Viikko 4: Tietosuoja ja tietoturva
Viikko 5: Viestintäohjelmien hyödyntäminen (VoiP, Chatit)
Viikko 7: Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa (esim. Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat, LinkedIn)
Viikko 8: Yrityksen perustaminen (Bisnesidean rakentaminen, erilaiset yritysmallit, liiketoimintasuunitelman aloittaminen)
Viikot 9-10: Harjoitustyö

Comments