Tietokantojen perusteet

Tämä opintokokonaisuus on osa Ylläpitotehtävissä toimimisen kokonaisuutta. 
Materiaalin on alunperin luonut Mika Luhtala, ja sitä on päivittänyt minua ennen Heidi Ahonen.

Opetussuunnitelman mukaisesti käymme läpi:

 • Tietokantojen toteuttamisen
  • Mikä tietokanta on? 
  • Tietokannan mallintaminen piirtämällä (ER -kaaviot)
  • Tietokannan luomisen
  • SQL -kyselykieleen tutustuminen

 • Tietojen ylläpitämisen
  • SQL -kyselykielellä tietojen muokkaaminen tietokannassa. Opettelemme seuraavat käskyt:
   • CREATE (Taulujen luonti)
   • INSERT (Tiedon lisääminen tietokantaan)
   • SELECT (Tiedon valitseminen)
   • WHERE (valintaehdot)
  • Tietokannan asentaminen (SQLite)
  • Rajoitteiden asettaminen valintaehdoin (AND- ja OR operaattorit)
Opintokokonaisuuden suorittaminen
Opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden aikana tunneilla suoritettavia tehtäviä, kirjoittaa yhden esseen tietokantojen suunnittelusta sekä toteuttaa harjoitustyön, jolla opiskelija osoittaa osaamisensa. Harjoitustyö ja essee arvostellaan (hyväksytty / täydennettävä) ja ne ovat edellytyksenä opintokokonaisuuden suorittamiselle. Essee voidaan kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. 

Aikataulu

Viikot 1-2: Tietokantoihin tutustuminen
Viikot 3-5: Tietokantojen suunnittelu
Viikot 6-8: SQL kyselykieli
Viikot 9-10: Osaamisen osoittava harjoitustyö