Hallinnollinen- ja fyysinen tietoturva

Läpikäytävä teoria
  • Käyttäjät, HCI (Human Computer Interaction)
  • Käytettävyyden merkitys
  • Käyttöoikeudet
  • Kuluvalvonta
  • Aineiston turvallisuus
  • Autentikoinnit (Salasanat, biometriset, kaksitasoiset, muotoon perustuvat) 

Hyökkäykset
  • Sosiaaliset kalastelut 
  • Fyysinen tunkeutuminen Windows -koneisiin
  • Fyysinen tunkeutuminen Linux -koneisiin
  • (Fyysinen tunkeutuminen OSX -koneisiin)