Näyttö: Järjestelmän käyttöönotto

Näyttö:


Opiskelija osoittaa osaamisensa purkamalla tietokoneen osiin, nimeää tietokoneen komponentit, kasaa koneen ja asentaa koneeseen käyttöjärjestelmän ja ennalta määritetyt ohjelmistot.


Ennen varsinaisen näytön aloittamista opiskelija luo itselleen näyttösuunnitelman, jossa opiskelija suunnittelee työnsä etenemisen ja toteuttamisen yksityiskohtaisesti. Opiskelija hallitsee ajankäyttöään systemaattisesti ja pitää kirjaa tekemästään työstä.


Aikaa näytön tekemiseen on 3 (+1) oppituntia


Näyttöön kuuluu:


 • Näyttösuunnitelma

 • Oman työn dokumentointi

 • Tuntikirjanpito

 • Tietokoneen toimivuuden testaaminen ennen koneen purkua ja koneen purkamisen jälkeen

 • Tietokoneen purkaminen

 • Tietokoneen komponenttien nimeäminen ( = mikä osa on ja mikä on sen merkitys järjestelmässä)

 • Tietokoneen kokoaminen

 • Toimivuuden testaaminen kokoamisen jälkeen

 • Bios -asetusten oikeellisuuden tarkastaminen

 • Kiintolevyn alustaminen

 • Käyttöjärjestelmän asentaminen

 • Käyttöjärjestelmän päivitysten asentaminen

 • Teoreettinen tehtävä käyttöjärjestelmän asentuessa

 • Ennalta määriteltyjen ohjelmistojen asentaminen (selaimet, tietoturvaohjelmisto, mediasoitin)
Pisteytys:


 • Näyttösuunnitelma (Pakollinen)

 • Oman työn dokumentointi (pakollinen)

 • Tuntikirjanpito ( kuinka paljon kuhunkin työvaiheeseen meni aikaa), 1p

 • Tietokoneen toimivuuden testaaminen ennen koneen purkua, 1p

 • Tietokoneen purkaminen, 1p

 • Tietokoneen komponenttien nimeäminen ( = mikä osa on ja mikä on sen merkitys järjestelmässä), 5p (1p / nimetty osa)

 • Tietokoneen komponenttien osien tehtävän selvittäminen, 5p (1p / osa)

 • Tietokoneen kokoaminen, 3p

 • Toimivuuden testaaminen, 1p

 • Bios -asetusten oikeellisuuden tarkastaminen, 2p

 • Kiintolevyn alustaminen, 2p

 • Käyttöjärjestelmän asentaminen, 5p

 • Käyttöjärjestelmän päivitysten asentumisen tarkastaminen ja tarvittaessa päivitysten asentaminen, 3p

 • Teoreettinen tehtävä käyttöjärjestelmän asentuessa, 6p

 • Ennalta määriteltyjen ohjelmistojen asentaminen (selaimet, tietoturvaohjelmisto, mediasoitin), 3p (1p/ohjelmisto)

 • Uuden käyttäjän luonti, uudella käyttäjällä ei tule olla admin oikeuksia: 2p (uusi käyttäjä 1p, käyttöoikeudet poistettu 1p)

 • Alkavalle lisätunnille meneminen -3p


Yhteensä: Max 40p.


Arviointi:

Hylätty: Näyttösuunnitelma puuttuu tai toteutusdokumentti puuttuu tai pisteet ovat väliltä 0-20

1: 21-27

2: 28-34

3: 35-40


Comments